Morava dostane svou historickou hranici. "Nechceme se stát pouhým beztvarým Východem Česka,“ říká v rozhovoru pro Hlas Ruska představitel Moravské národní obce Vojtěch Říha. Podle jeho názoru by se nápravou historické křivdy zlepšily vztahy mezi Čechami a Moravou. Hlas Ruska: Moravská národní obec vztyčila první značky na česko-moravské hranici. Jaký cíl má tato iniciativa?


Vojtěch Říha: Cílem této iniciativy je připomenout lidem průběh této hranice, neboť v současnosti vzhledem k nešťastně navrženému krajskému zřízení řada lidí neví, kdy se nachází v Čechách a kdy už na Moravě. Česko-moravská hranice fungovala po staletí takřka v nezměněné podobě. Tomu odpovídá i použitá dopravní značka označující kulturní památky, mezi něž tato hranice bez pochyby patří.

Hlas Ruska: Plánujete vyznačit hranici po celé její délce?

Vojtěch Říha: Zatím proběhla první fáze označení, pochopitelně chceme pokračovat i na dalších místech, důležité jsou zejména hlavní spojnice mezi Čechami a Moravou. Problém může nastat v případě dálnice D1, protože zde můžou být umístěny značky pouze z předem daného seznamu památek, ale věříme, že i zde bude existovat uskutečnitelné řešení.

Hlas Ruska: Neobáváte se nařčení ze separatismu?

Vojtěch Říha: Pro někoho jsme separatisté už jenom tím, že máme v názvu slovo „Moravská“, zabýváme se historií naší země a nechceme se stát pouhým beztvarým „Východem Česka“. Naopak většina Moravanů naše aktivity podporuje, naše činnost zaznamenává kladné ohlasy i v Čechách. Zabývat se Moravou samozřejmě neznamená být separatistou, ostatně i preambule ústavy začíná „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…“

Hlas Ruska: V čem vidíte hlavní problém českého centralismu?

Vojtěch Říha: Problémů je řada, např. již zmiňovaný dnešní krajský systém, byť může vytvářet zdání posílení vlivu regionů, centralismus spíše podporuje. Kraje jsou co do velikosti i pravomocí poměrně malé, nakládají s nízkým rozpočtem. Většina peněz vybraných na daních se přerozděluje v centru, což vede pouze k prohlubování rozdílu mezi centrem a ostatními částmi republiky. Problematický je zejména odliv nadaných lidí z Moravy a hromadné stěhování sídel firem do Prahy, kde pak odvádí daně a prohlubují tuto spirálu centralismu.

Hlas Ruska: Pomohla by České republice nová federalizace – například vytvoření Českomoravské republiky?

Vojtěch Říha: Současný systém 14 krajů je bezpochyby neudržitelný. Výrazné snížení počtu územních celků a oddělení státní správy a samosprávy by ušetřilo státu značné finanční prostředky a pomohlo by tomuto státu i morálně. Nápravou historické křivdy – zrušení Moravy – by se zlepšily vztahy mezi Čechami a Moravou a vedlo k většímu respektu občanů ke státu. Je totiž logičtější a výhodnější být součástí přirozeného celku, kterým je Morava po stránce historické, geografické i svých obyvatel.

Hlas Ruska: Má federalizace nebo decentralizace Česka smysl, když jsme součástí Evropské unie?

Vojtěch Říha: Lze předpokládat, že v Evropě bude pokračovat trend posilování významu regionů na úkor tzv. „národních států“. Tyto regiony ale vychází z tradičních zemí, které v Evropě existují už staletí (např. Bavorsko, Skotsko, Lombardie, Horní Slezsko). Je proto dobré být připraven a vystupovat jako Morava, nikoliv jako soustava několika náhodně slepených okresů z roku 1960 (tj. dnešních krajů).

Hlas Ruska: Jak se stavíte k federalizaci Ukrajiny? Nevyřešila by krvavá jatka na jihovýchodě Ukrajiny?

Vojtěch Říha: K zahraničním otázkám se příliš nevyjadřujeme, protože se soustředíme na Moravu a na ostatní problémy mají různí naši členové různé názory. Nelze popřít, že západ, střed a východ Ukrajiny mají velice odlišnou historii a pohled na svět. Bohužel pro tuto zemi, její problém není pouze problémem Ukrajiny, ale také rozložení světových sil a do této problematiky bychom se velice neradi zaplétali.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru