Globální dohled: Veřejnost musí bojovat za svá práva na soukromí… Britsko-americký program dohledu Tempora znamená zlomový okamžik historie. Zpravodajské agentury bez povšimnutí veřejnost prováděly totální dohled. Vlády úmyslně před veřejností zakrývaly rozsah, v němž je sledována. Termín „informační superdálnice“ byl vždy k popisu Internetu nepostačující… Příští týdny a příští měsíce ukážou, zda jsou demokratické společnost po celém světě dostatečně silné, aby se postavily proti neomezeným, totalitním ambicím tajných služeb Západu – či na to nemají. Vlády zemí, jichž se týká tato otázka, k tomu zjevně neměly dostatek rozhodnosti.


Dobře věděly, že provádění takovéhoto typy dohledu postrádá demokratickou legitimitu. Ale i tak tyto programy za zády svého voličstva prosadily. Teď je to na voličích, aby se bránili. Je to na nás, jejichž data končila odchytána v sítích Tempory. My musíme přinutit své zástupce, aby bránili naše svobody. – Der Spiegel

Dominantní sociální téma: Je to teď na regulatorní demokracii.

Analýza volného trhu: Tak teď už to trvá několik desetiletí, co vůdci regulatorní demokracie sladěným úsilím budují společnost dohledu, a je to teď na voličích, aby během několika týdnů zvrátili tu příslovečnou přílivovou vlnu.

To je to, co Der Spiegel pohoršeně požaduje. Autor tohoto názoru má jistě srdce na pravém místě, my si však nemůžeme pomoc, a musíme se zajímat o to, zda to není jen další propagandistický mem (k očkování našich myslí), který se právě vytváří.

Pokud zmatení a chaotičtí voliči regulatorního státu nepřistoupí k okamžitým akcím u volebních uren, aby vyházeli ty rošťáky, tak nevyhnutelně dostanou, co si zaslouží. Zde je z toho článku více:

[quote align="center" color="#999999"]

Vhodnou metaforou z reálného světa pro tento program by mohlo být něco jako tohle: V každé místnosti, každého domu a každého bytu, jsou instalovány kamery a mikrofony, každý dopis je otevřen a zkopírován, každý telefon je odposlechnut. Vše, co se děje, je zaznamenáno a lze se k tomu, je-li zapotřebí, dostat. Zní to absurdně, ale je to ono děsivé přiblížení k realitě, kterou v pátek odhalil Guardian.

GCHQ a NSA monitorují internetový provoz přímým odposlechem datových toků posílaných světlovodnými kabely. Umí tato data zkopírovat a odchytit, aby se jimi později, podle potřeby, probírali. Ti za tímto skandálním programem se ani neobtěžovali popírat, co mají za lubem.

… Kde je ale to Pobouření? Vypadá to tedy divně, že reakce anglo-saského světa je tak zdrženlivá. Jistě, Guardian stejně jako Washington Post dopodrobna o těchto programech referovali. Ovšem v politické sféře to byla převážně hrstka německých politiků ozývajících se se svým pobouřením. A z dobrého důvodu.

Skutečnost, že Američané a Britové – ještě se bude muset odhalit, kdo další se účastnil – sami sobě udělili tuto enormní pravomoc, aniž by vůbec informovali svůj lid, je skandálem historických rozměrů… Veřejné odhalení těchto aktivit v Guardianu díky riskantnímu činu bývalého pracovníka NSA Edwarda Snowdena znamená bod zvratu. [/quote]

Ok, takže tenhle článek vypadá, že argumentuje, že když lidé po celém světě nepřistoupí k akcím prostřednictvím protestů nebo u volebních uren, tak to, co bylo vytvořeno, v podstatě směřuje k legitimizaci. Hlasuj teď nebo s tím buď už navždy smířen.

My se nepouštíme do Snowdena, který mimochodem vypadá, že je odvážnou, starostlivou a skromnou lidskou bytostí. Ale i ti nejchytřejší z nás mohou být manipulováni, a tak počkejme a uvidíme, co se z těch posledně instalovaných událostí vynoří.

Jelikož jsme optimisty a studujeme historii, tak bychom rovněž poukázali, že i ty nejlepší pokusy o kooptaci informačních technologií nebývaly pro ty, kdo si chtěli udržet kontrolu nad společností, snadné.

Člověk může rozehrát všechny typy gambitů, to ale neznamená, že snadno může překážet hybnosti historie, která teď vypadá, že směřuje pryč od komandovacího stylu a kontroly nad ekonomikou a politikou 20. století.

Maje tohle na paměti bychom tomu článku v Der Spiegel odpověděli rčením, že to, co se budovalo déle než století, se nemusí zbořit za měsíc.

Jen proto, že lidé okamžitě neodhlasují, že ti rošťáci vypadnou z úřadu, to neznamená schválení současného prostředí. Tyhle věci chtějí čas. Máme co dělat s ohromnými problémy mezinárodního rozsahu.

To, co předjímáme, je určitá celková forma rozpouštění regulatorní demokracie. Jsme si celkem jisti, že o tom se buď neuvažovalo, nebo přinejmenším ne jako o průchodné možnosti, ale možná je to ono, co většina vlastně volí, protože tohle je to nejsnadněji dostupná možnost.

Závěr: Ti, se snaží o veřejnou instalaci těchto masivních dohledových systémů, tudíž možná věří, že už vyhráli, „zkousnutí“ od veřejnosti, protože zpětný ráz není ani bezprostřední, ani drsný. Ale z dlouhodobého hlediska, možná rozhýbali události, které kontrolovat nedovedou.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  thedailybell.com