Hrozba „deviantní“ globalizace… A už to těžko překvapí. Ani to už nevypadá škodlivěji než běžná globalizace. Chytrý člen globálních válečné elity „objevuje“ další velkou hrozbu… Příchod toho, co Stavridis nazývá „temnou stránkou globalizace.“ – The Crime Studio Dominantní sociální téma: Tyhle sítě se musí rozbít. Analýza volného trhu: Zkusme to formulovat tak prostě, jak je to jen možné. To, co se tu označuje takovouto nálepkou, je schopnost lidiček spojovat se spolu za použití elektronických zařízení, aby dělali věci, kterým stát nefandí.


Ať už je to Bitcoin nebo různé druhy sdílení informací, které mohou nebo nemusí respektovat formální copyright, informační technologie lidem podobných zájmů umožňují, aby vytvořili sítě a aplikace, které fungují proti zájmům těch, kdo kontrolují – nebo doufají, že budou kontrolovat – vládní orgány nebo regulační podniky.

Samozřejmě, že tomu není tak, jak se to líčí v tomto posledním subdominantním sociálním tématu. Deviantní globalizace je deviantní proto, že současná vládnoucí třída bankéřů, politiků, pedagogů a generálů řekla, že tomu tak je.

Existují samozřejmě konkrétní druhy deviací, které by člověk mohl tak jako takové uznat, s největší pravděpodobností ale tohle nejsou ty druhy deviace, o kterých se mluví jako „temné straně globalizace.“ Takhle je ten mem konstruován:

Špatní hráči v různých částech světa zapojili mobilní telefony, Internet a další vynořující se technologie, aby zkombinovali své kriminální podniky do soudržných sítí. „Je to srůstání široké škály mobilních lidských aktivit, z nichž každá je jednotlivě nebezpečná, ale jejichž souhrn představuje daleko větší hrozbu,“ píše.

Tohle je přiléhavá definice toho, co nazýváme Internetovou reformací a nemáme žádné pochybnosti, že k ní dochází. Máme ale trochu pochybnosti, že ke zločinným aktivitám patří záměrné porušování copyrightu, drogové zločiny a praní peněz, což všechno jsou zločiny tak, jak je definoval Leviatan, nikoliv přirozený zákon.

Nemáme žádné pochybnosti, že uslyšíme více o „deviantní“ globalizaci a že když o tom slyšíme, nebo čteme, tak ti, kdo tento mem předkládají, nebudou rozlišovat mezi zločiny proti moci – ty zločiny, které se jimi staly, protože nějakým speciálním zájmům se povedlo takového „zločiny“ protlačit do zákona, a zločiny, které byly vždy historicky uznávány za zlé skutky, vraždy, jasné případy krádeží atd.

Bude se vznášet argument, že VŠECHNY zločiny jako takové definované státem, jsou opravdu zločiny, tohle ale jednoduše není pravda. Dnešní zločin je zítřejší móda, když přijde na určité druhy definice zločinů.

Závěr: K deviantní globalizaci může opravdu docházet, ale vsadili bychom se, že většina všech aplikací tohoto označení bude mít co dělat s takovým druhem kriminality, který si definoval Stát kvůli prosazování kontroly, ne kvůli ochraně proti legitimně kriminálním manévrům – jak je definovaly předchozí civilizace.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com