Ve čtvrtek během svědectví před Komisí pro ozbrojené služby amerického Senátu tvrdili činitelé Pentagonu, že jim legislativa „války s terorem“ dává rozsáhlé pravomoci vést válku kdekoliv ve světě, včetně vnitřku Spojených států, aniž by k tomu potřebovali zmocnění Kongresu. Náměstek ministra obrany Michael Sheehan tvrdil, že Zmocnění k použití vojenských sil (AUMF) z roku 2001 schválené Kongresem po útocích z 11. září v podstatě zakládá zmocnění Kongresu pro budoucí války vedené na základě pověření k „válce s terorismem.“ Podle tohoto hlediska může Pentagon pokračovat ve své globální kampani vražedných útoků drony a rozpoutávání dalších válek pod hlavičkou „války s terorismem“, aniž by od Kongresu potřeboval nějaké obnovené zmocnění.


„V tomto okamžiku jsme spokojeni s tím, jak je v současnosti AUMF koncipován,“ řekl Sheehan. „Zrovna teď … slouží svému účelu.“

Sheehan dal jasně na srozuměnou, že věří, že tohle zmocnění k válce se táhne do neurčité budoucnosti. Řekl: „Podle mého soudu se to prozatím bude dít, ano, i déle, než je druhé funkční období prezidenta… Myslím, že přinejmenším 10 až 20 let.“

Sheehanův postoj představuje flagrantní odmítání americké Ústavy. Článek 1, Část 8 Ústavy vymezuje: „Pravomoc vyhlašovat válku bude mít Kongres, zrovna tak jako udílet licence k soukromému zapojení do války a k vymezování předpisů týkajících se záborů území a vody.“ Ovšem vrcholní činitelé Pentagonu v podstatě tvrdí, že pravomoc Kongresu byla ne neomezeně dlouhou dobu převýšena prezidentem a vojsky, a ti si mohou rozpoutávat neomezené války podle své vůle.

Ač je tento výstup veřejně prezentován jako debata o revizi AUMF, mocné složky americké vládnoucí třídy ve skutečnosti přikračují k suspendování klíčových ustanovení americké Ústavy a k instalaci prezidentsko-vojenské diktatury. V reakci na otázky přátelských senátorů činitelé Pentagonu ukazovali, že věří, že AUMF umožňuje exekutivě jak jednostranně vpadnout do jiných zemí, tak i vést válku uvnitř Spojených států.

Senátor Lindsey Graham se zeptal, zda současný AUMF dává americkému prezidentovi Baracku Obamovi zmocnění, aby „spočinul nohou“ v Jemenu na Středním východě nebo v Kongu v Africe. Pentagon předvedl všeobecný souhlas, Robert Taylor řekl, ano dává.

„Souhlasil byste se mnou, že bojiště je kdekoliv, kde si nepřítel zvolí, že si ho tam udělá?“ zeptal se Graham.

Shehan odpověděl: „Ano, pane, od Bostonu po FATA,“ čímž se odkazoval na Federálně spravovaná kmenová území v Pákistánu (FATA), na něž USA útočí pomocí dronů, a na rozhodnutí vyhlásit stav zadržení celému městu Boston po bombových útocích na maratón v Bostonu 15. dubna.

V tomto připraveném svědectví Sheehan napsal, že „to, že je někdo občanem USA, tomuto příslušníkovi nepřítele nedává imunitu před útoky amerických sil. S tímto komentářem Sheenan opět Pentagon dával do souvislosti s vraždou pomocí dronu Anwara al-Awlaqiho, amerického občana, z 30. září 2011. Washington nedal Awlaqimu žádný doklad o tom, že plánuje nebo provádí nějaký útok Spojených států, než ho zavraždili raketou Hellfire.

Tohle následovalo po veřejných spekulacích z počátku tohoto roku provedených americkým generálním prokurátorem Ericem Holderem o možných mimosoudních vraždách amerických občanů na půdě USA během proti-teroristických operacích.

Celkový rámec tohoto senátního slyšení svědčil od hlubokém zahnívání americké demokracie. Samotný AUMF je proti-demokratický dokument, zmocnění prezidentovi, aby použil sílu proti kterémukoliv „národu, organizaci nebo osobě, kterou určí za plánujícího, autorizujícího, provádějícího nebo napomáhajícího teroristickým útokům, k nimž došlo 11. září 2001, nebo přechovávajícího takovéto organizace.“

Ač byl AUMF cynicky prezentován jako namířený proti Al-Káidě a afghánskému Talibanu, vzal to Washington jako prázdný šek na vedení nepopulárních válek a příkazů k vraždám po celém světě.

Tato záminka byla od základu podvodná, tyto politiky nebyly primárně namířený proti Al-Káidě  Byly zamířeny na instalaci neo-koloniální vlády na Střední východě, kde většina zemí nehrála v provedení útoků z 11. září žádnou roli, aby se zmocnili kontroly nad klíčovými zdroji ropy a posílili geo-stratetickou pozici Washingtonu tváří v tvář dalším velmocím. Rovněž byly zaměřeny na potlačení lidové opozice k takovýmto politikám v americké pracující třídě instalací atmosféry hrůzy a zastrašování.

Tohoto posuvu bylo zapotřebí, aby mohl propuknout americké imperiální politice posledních 12 let pod záminkou, že tyto války jsou ospravedlnitelné AUMF. Mnohé ze skupin přidružených k Al-Káidě  na něž Washington útočí, jako je Al-Káida v Islamistickém Maghrebu nebo Al-Káida na Arabském poloostrově do roku 2001 neexistovaly a nehrály v útocích z 11. září žádnou roli. Washington dokonce používá jiné takové, jako Libyjská islamistická bojová skupina nebo Frontu Al Nusra v Sýrii, jako příležitostné spojence ve svých válkách za změnu režimů v jiných zemích.

Pentagon reagoval tvrzením, že AUMF rovněž udílí zmocnění k vedení války s „přidruženými silami“, s odkazem na Al-Káidu  ač se tento termín neobjevuje v textu AUMF. Tohle vyvolalo u senátorů otázky a dokonce i určitou kritiku.

Senátor Angus King poznamenal: „Vy jste tu, chlapi, v podstatě přepsali Ústavu… Vy, chlapi, jste si vynalezli výraz přidružené síly a to anuluje válečné pravomoci Kongresu.“ Dodal: „Jsem jen postarší maličký právník z Bruswicku v Maine, ale nechápu, jak byste si tohle snad mohli vykládat jako v souladu s Ústavou.“

I senátor John McCain řekl, že když Senát v roce 2001 hlasoval pro AUMF: „Nikdo z nás nemohl předjímat, že tím udílí zmocnění pro válku v Jemenu a v Somálsku… Jelikož sem přicházíte vy a říkáte, AUMF netřeba měnit nebo revidovat, tak si myslím, že je to, no, znepokojivé.“

Senátor Joe Donnelly do senátního slyšení vynesl Al Nusra a zeptal se, zda když je přidružená k Al-Káidě  tak by Al Nusra mohla být automaticky považována za hrozbu Spojeným státům.

Sheehan odpověděl: „Ano, pane, ačkoliv je to trochu pochybné, zdráhám se to říct, protože existují skupiny, které už otevřeně vyznaly svou přidruženost k Al-Káidě  ovšem ve skutečnosti jsme se s tím ve vládě dosud úplně nevypořádali.“

Nicméně všichni senátoři zdůraznili svůj základní souhlas s tím podvodným rámcem „války s terorismem.“

King zdůraznil: „Já nenamítám proti tomu, že potřebujeme bojovat s terorismem.“

McCain řekl činitelům Pentagonu: „Vás neobviňuji, protože vy v podstatě máte prázdný šek na to, co děláte po celém světě.“

Tyto komentáře odhalují politickou realitu, že jedinou základnu pro demokracii ve Spojených státech lze nalézt už jen v pracující třídě. I když jsou AUMF a ta „válka s terorismem“ veřejně odhaleny jako záminka pro americká vojska, aby protiústavně uchvátila nesmírné pravomoci, tak politický establishment nadále Pentagon podporuje, aby pokračoval s protlačováním strategických zájmů   amerického imperialismu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca