Jedním typem léčby rakoviny je fotodynamická terapie, při níž se využívá světlo na ničení zhoubných buněk. Při ní však nastává jeden z nejpodivnějších vedlejších účinků léčby. Pacienti jsou často schopni lépe vidět ve tmě. (Foto: US Army)

Jak informuje portál IFL Science, vědci nyní zjistili, proč se to děje. Celé to souvisí s proteinem rhodopsinem, který se nachází v oční sítnici a je světlocitlivý.

Tento protein avšak reaguje s použití chloru e6, což je fotocitlivá molekula používaná při tomto typu léčby rakoviny.

"Díky pokusu s biology v posledních letech víme, že v infračerveném světle se chemická struktura sítnice po aplikaci chlóru modifikuje stejným způsobem, jako když přijímáme viditelné světlo. To vysvětluje noční vidění u pacientů," řekl Antonio Monart z lotrinské univerzity ve Francii pro CNRS.

"Doposud jsme nevěděli přesně, jak rhodopsin interaguje s použití chloru. Tento mechanismus se nám ale podařilo objasnit," dodal.

Svá zjištění zveřejnili v Journal of Physical Chemistry Letters a přišli na to, že použití chloru e6 interaguje s kyslíkem přítomným v tkáních oka poté, co je zasažen infračerveným zářením.

Ten následně transformuje na tzv. singletový kyslík, který vstupuje do molekuly rhodopsinu po celé délce sítnice. To vyvolá izomeraci, tedy přeměnu světla na elektrickou energii, kterou mozek interpretuje jako obraz.

Zdroj:  iflscience.com