Bývalý člen ruských spojených náčelníků štábů, generálplukovník Leonid Ivašov se objevil v televizi Russia Today, aby směle ohlásil, že Rusko „chrání celý svět před fašismem“ – představovaným samozřejmě USA a Izraelem – a že jeho země je připravena použít vojenskou sílu k ochraně Iránu a Sýrie proti těmto ohrožujícím agresorům. Dodal, že útok na Sýrii a Irán by byl nepřímým útokem na Rusko. Tento generál v důchodu rovněž srovnával přítomnost USA v Libyi s Hitlerem a agresí jeho armád proti Polsku a později Rusku. Následuje výňatek z interview s Ivašovem na RT z 1. února 2012. Překlad poskytli neustále bdělí lidé od MEMRI:

Dotazující: „Dr. Leonide, myslíte si, že tyto přípravy a velice rozsáhlé manévry, které Rusko brzy provede, znamenají přípravu na válku, nebo je to spíš vojenský úder proti Iránu?“(…)

Leonid Ivašov: „Tyto manévry a cvičení předvedou připravenost Ruska použít vojenskou sílu k obraně našich zájmů a k posílení jeho politických pozic. Manévry ukáží, že Rusko nechce, aby se proti Iránu nebo Sýrii vedly jakékoliv vojenské operace. Předpokládám, že lidé na Západě a v Izraeli, kteří vykonstruovali tato spiknutí pro velké geopolitické operace v širší oblasti Středního východu, vyvozují přímou souvislost mezi situací v  Sýrii a v  Iránu. A opravdu tyto dvě země jsou spojenci a obě jsou považovány za zaručené partnery Ruska. Je tu tedy jediná otázka, kterou z nich zkusí jako stabilní zemi zničit první: Sýrii nebo Irán. (…)

„Úder proti Sýrii či Iránu je nepřímým útokem proti Rusku a jeho zájmům. Rusko by ztratilo důležité pozice a spojence v Arabském světě. Obranou Sýrie tudíž Rusko brání své vlastní zájmy.“

„Rusko navíc brání celý svět před fašismem. Každý by měl uznat, že na naši planetu pochoduje fašismus. To, co udělali v Libyi, je téměř identické s tím, co Hitlerovy armády udělaly proti Polsku a potom Rusku. Rusko tudíž dnes brání proti fašismu celý svět.“


Níže se podívejte na Ivašovovo inzultující odhalení:

 

Zdroj: http://www.theblaze.com/stories/former-russian-gen-russia-is-defending-the-entire-world-from-fascism-is-ready-to-use-military-power-to-defend-iran-syria/