Nedávno byl přijat k otištění článek mezinárodního výzkumného týmu, ve kterém se uvádí, že výzkumníci detekovali ribonukleovou kyselinu (RNA) nového koronaviru ve vzorku odebraném v září 2019 v Itálii, což znamená, že nový koronavirus mohl být rozšířen v severní Itálii na konci roku 2019. (Foto: Flickr)

Na studii se podíleli výzkumníci z Univerzity v Milánu a univerzity Memorial University of Newfoundland v Kanadě a z dalších institucí. Tento článek byl 6. srpna publikován v americké Síti pro výzkum v sociálních vědách (SSRN). Tento článek zatím neprošel odbornou recenzí a nebyl oficiálně publikovaný v žádném akademickém časopise, ale byl takto zveřejněn s cílem včasného sdílení informací.

V článku se uvádí, že vzhledem k tomu, že někteří pacienti COVID-19 měli příznaky podobné spalničkám, výzkumníci znovu provedli analýzu vzorků pacientů se spalničkami a zarděnkami v severoitalské Lombardii s cílem ověřit v nich nukleovou kyselinu viru nebo protilátky proti němu.

Studovali celkem 435 výtěrů z krku a vzorků moči a séra 156 pacientů, a našli mezi nimi 13 případů infekcí novým koronavirem. Vzorky 11 případů byly odebrány od srpna 2019 do února 2020 a vzorky 2 případů byly odebrány od března 2020 do března 2021.

Článek uvádí, že nejstarší vzorek byl odebrán 12. září 2019 a nový koronavirus v něm byl potvrzen na základě přítomnosti jeho RNA. Výzkumníci spekulují, že nový koronavirus se mohl rozšířit v Lombardii na konci roku 2019.

Itálie ohlásila první potvrzený případ COVID-19 dne 30. ledna 2020, ale mnoho studií ukázalo, že nový koronavirus se mohl v Itálii šířit už dříve.

Zdroj: ft.com