Ruská ekonomika se dynamicky rozvíjí nehledě na složitou situaci ve světě. Prohlásil o tom prezident Ruska Vladimir Putin v průběhu sobotního setkání s předsedou ruské vlády Dmitrijem Medvěděvem. V Evropě ale nastávají těžké časy. Teď budou muset Evropané nejen vytahovat z finančního bahna účastnické země EU, ale také platit ukrajinské dluhy.  Ekonomické problémy byly se středu pozornosti také v průběhu interview Vladimira Putina, které poskytl státnímu televiznímu kanálu Rossija 1.


Aby zachránily Ukrajinu před ekonomickým krachem, se musejí všechny evropské země zapojit do procesu poskytování pomoci této zemi. Prohlásil o tom prezident Ruska Vladimir Putin v průběhu interview a řekl mj. toto:

[quote align="center" color="#999999"]

Nechceme ani podkopávat ukrajinskou ekonomiku, ani zpochybňovat spolehlivost tranzitu do Evropy. Proto vyzýváme všechny evropské země, všechny země, které mají zájem na podpoře ukrajinské ekonomiky, aby se zapojily do procesu poskytování pomoci Ukrajině a vypracovaly opatření zaměřená na financování rozpočtu. [/quote]

Po krachu alternativních projektů dodávání energetických nosičů musejí EU a Ukrajina usednout k jednacímu stolu, poznamenává expert. Vladimir Putin podotkl, že zlepšení vztahů se Západem záleží nejen na Moskvě, ale také na západních partnerech, kteří mají brát ohled nejen na vlastní zájmy. Komentuje politolog Alexandr Gusev:

[quote align="center" color="#999999"]

Nyní můžeme mluvit o tom, že se svět stal multipolárním. A v procesech, které probíhají nyní na Ukrajině a budou probíhat ve světě, bude Rusko hrát jednu z hlavních úloh. A myslím si, že také především USA a EU jako dost vážná centra síly, budou brát ohled na zájmy Ruska. Pokud jde o Američany, jsme připraveni na dialog, ten se ale může konat jen v případě, když se respektují zájmy partnerů. [/quote]

Kromě toho v sobotu projednal Vladimir Putin s předsedou ruské vlády Dmitrijem Medvěděvem ekonomickou situaci v Rusku. Prezident je spokojen s tím, že ruská ekonomika se rozvíjí dynamicky nehledě na složitou situaci ve světě .

[quote align="center" color="#999999"]

Ruské vládě se podařilo v podmínkách dost složité situace ve světové ekonomice přece jen zachovat kladnou dynamiku rozvoje. A nehledě na to, že jsme pozorovali v mnoha evropských zemích stagnaci a dokonce snížení dosavadních ukazatelů až na nulu, a někdy i na minusové veličiny, přece jen se podařilo ruské vládě dosáhnout kladného růstu a kladné dynamiky . [/quote]

I když podle Dmitrije Medvěděva se zachovají problémy světové ekonomiky a vnitřní problémy naší země také v letošním roce, bude ruská vláda dělat všechno pro to, aby splnila všechny sociální závazky, a bude i nadále stimulovat růst průmyslové výroby.

Zdroj: czech.ruvr.ru