V neděli ráno dne 5.5.2013 uskutečnily izraelské bitevní letouny raketovou vzdušnou agresi z izraelských území a z jihu Libanonu směrem na tři pozice ozbrojených sil Syrské arabské republiky nacházející se na severovýchodě v oblasti Žamraje a Majsalůn a na sportovní letiště v oblasti Dýmas v Damašku. V důsledku izraelské agrese padlo několik mučedníků a zraněných z řad syrských občanů a způsobilo širokou destrukci těchto pozic v civilních oblastech blízko nich. Tato neslýchaná izraelská agrese potvrzuje koordinaci mezi Izraelem a teroristickými takfiristickými skupinami příslušníku fronty al-Nusra, která je jednou z odnoží al-Kajdy, za účelem poskytnout přímou vojenskou podporu teroristickým skupinám po krachu jejich snah ovládat území.


Tato akce nezanechává prostor pro pochyby, že teroristické akce, kterých je Sýrie svědkem a jsou zaměřené proti státu a jeho lidu, jsou iniciovány a využívány a v některých případech realizovány Izraelem, buď přímo nebo prostřednictvím svých nástrojů ve vnitrozemí.

Syrská arabská republika v tomto směru zdůrazňuje nepravdivost posledních izraelských výmyslů k omluvě jeho agresivních akcí pod záminkou přemístění zbraní mimo syrské hranice. V důsledku pokračování agresivních izraelských akcí se zvyšuje napětí v oblasti a oblast stahuje k široké regionální válce ohrožující mezinárodní mír a bezpečnost v oblasti a ve světě.

Vláda Syrské arabské republiky považuje americká prohlášení, která předcházela a následovala uskutečnění těchto náletů, za nabádání Izraele k uskutečnění agrese a vytváření politického krytí pro Izrael, aby porušil syrskou suverenitu, což je hrubé porušení charty OSN a principu mezinárodního řádu.

Syrská arabská republiky zdůrazňuje její právo na sebeobranu, obranu svého území a své suverenity a žádá Radu bezpečnosti OSN aby dostála své zodpovědnosti k zastavení izraelské agrese vůči Sýrii a zabránila v opakování této agrese, aby se situace nezhoršila a oblast se nevymkla kontrole.

Sýrie považuje, že plnou zodpovědnost za důsledky agresivních izraelských akcí nesou někteří stálí členové Rady bezpečnosti OSN, kteří vytváří záštitu Izraeli v pokračování jeho agrese a okupace arabských území včetně okupovaného syrského Golanu.

[quote align="center" color="#999999"]

Iniciativa solidarity Pro Syria.CZ / ISPS.CZ
Suverenita, tolerance, solidarita, participace

Konstituce i činnost ISPS.CZ vycházejí z těchto čtyř základních bodů:

1. Suverenita. Podporujeme všechna úsilí Syřanů i zahraničních subjektů usilujících o mírové řešení krize při zachování politické a ekonomické suverenity SAR a její teritoriální integrity. Odmítáme všechny aktivity směřující proti těmto zásadám.

2. Tolerance. Vyjadřujeme hluboký respekt před žitou tolerancí různých syrských etnik a náboženských komunit. Tato vpravdě civilizační hodnota je nyní záměrně ničena. Celkový průběh krize ukazuje, že domácí i zahraniční síly, které se na tom podílí, jednají evidentně úmyslně, v plném vědomí důsledků.

3. Solidarita. Stavíme se za princip občanské solidarity uvnitř syrské společnosti i mezi všemi jednotlivci, skupinami a státy, které respektují mezinárodní právo a podporují nezávislost SAR.

4. Participace. Sympatizujeme ze všemi politickými silami a společenskými proudy v SAR, které usilují o co největší politickou a hospodářskou participaci občanů – bez rozdílu etnické a náboženské příslušnosti. Zároveň zdůrazňujeme, že Sýrie musí sama, bez cizího vměšování, najít vlastní model demokratické samosprávy společnosti a státu – v duchu vlastní historické tradice a kulturního dědictví.

Záměrem naší neformální iniciativy je působit v širším česko-slovenském kontextu. ISPS.CZ je zároveň připravena spolupracovat se všemi zahraničními subjekty, sdruženími i jednotlivci, které sledují stejné cíle. [/quote]

Další články k tématu: