Euro možná vydrží jen pět let, říká vedoucí poradce německé vlády… Euro má jen „omezenou šanci na přežití“ a může vydržet jen dalších pět let, tvrdí jeden z nejbližších ekonomických poradců německé vlády. „Evropa je pro mě důležitá. Nikoliv však euro,“ řekl Dr. Konrad. To je pozoruhodně výmluvná poznámka od vedoucí německé osobnosti, Dr. Konrada, předsedy vědecké rady, která radí ministerstvu financí, když řekl: „Evropa je pro mě důležitá. Nikoliv však euro. A to poskytne euru jen omezenou šanci na přežití.“ – UK Telegraph


Dominantní sociální téma: Neochvějnost Železné vůle Eurokratů je taková, že to, co zavedou, zavedeným už zůstane. Nedojde k žádným ústupkům, ani by nemělo. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell šířený propagandistický ideový element – mem v analogii ke genetickému informačnímu elementu, šířícímu se v populaci genu – kterým se nás elita snaží očkovat, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Neustále kalibrujeme ten střet mezi dominantními sociálními tématy globalistů a tím, co nazýváme Internetovou reformací. Která strana vítězí? Co znamená tento výsledek pro investice a dokonce i pro samotnou svobodu?

Globální oteplování, Válka s terorismem, Peak Oil – všechny tyhle memy elit byly v éře Internetu dramaticky zpochybněny a je na jednotlivcích, aby se rozhodli, zda jsou tato témata udržitelná a i investice hodná, nebo bude jejich kolaps naprostý.

To, co je naprosto jasné, je, že je tu zápas mezi těmi, kdo chtějí skutečně mezinárodní ekonomiku a využívají různých druhů manipulativních technik, aby toho dosáhli, včetně otevřených válek za realizaci svých cílů, a těmi, kdo věří, že trhu samotnému by se mělo dovolit, aby fungoval bez překážek.

I ta druhá skupina může usilovat o globalizaci, chce ale vytvořit celosvětový trh přes konkurenci a Neviditelnou ruku, spíše než donucením a intriky. Pro tu druhou skupinu (do níž počítejte i nás) je porážka dominantních sociálních témat elity (nebo alespoň jejich opětovné zatlačení zpět) skórem, kterého využíváme k vyčíslením toho, která strana vítězí.

Jelikož věříme, že transparentnost a konkurenceschopná odpovědnost elity je tím nejlepším způsobem pro lidské bytosti, jak dosáhnout pokroku, tak nás vůbec nenaštve, když manipulace globalistické elity ztroskotají.

Jednou z takových manipulací je určitě Evropská unie a konkrétněji euro, které bylo zjevně zavedeno ne jen, aby svázalo Evropu těsněji dohromady, ale také jako způsob k vyvolání krize, která bude vyžadovat politické odpovědi.

Tato politická řešení budou vynucována pomocí zuřící krize, a tudíž se přes obchodní unii bude vytvářet virtuální říše. Různí Eurokraté mají už v posledních desetiletích historii hlasitých projevů o této strategii. V této Éře Internetu to není žádným tajemstvím.

Ale bez ohledu na plány elity euro vrávorá a padá – dost podobně jako další dominantní sociální témata, která sledujeme. Teď ve výňatku z toho článku výše jsme myslíme zjistili závan paniky. Už zdaleka nejde jen o záchranu eura, někteří z vrcholné hierarchie EU už zjevně začínají chápat, že když budou zkoušet Evropu manipulovat přes euro, mohou způsobit nenapravitelnou škodu tomu většímu projektu. Zde je z toho článku více:

Když se ho zeptali, zda si myslí, že společná měna vydrží pět let, tak tento ekonom řekl: „Je těžké určit konkrétní období, jelikož to závisí na tolika faktorech. Ale pět let zní realisticky.“

Tento pesimistický úsudek vedoucího poradce jde proti oficiálnímu hledisku německé vlády, že euro se musí udržet pohromadě kvůli jednotě Evropy. Poznámky Dr. Konrada vzešly z interview s listem Welt am Sontag o dluhové krizi v Evropě.

Tento ekonomický poradce varoval že: „Žádná země si nemůže hromadit dluhy bez vystavení se riziku, že jí její investoři vytáhnou špunt. Je v zájmu každé země si udržovat své vlastní zadlužení tak nízké, jak je to možné.

„Kde leží hranice, je nutno rozhodnout individuálně. Mezi jiným to závisí na ekonomickém růstu a růstu populace.“

Dr. Konrad možná mluví mimo linii, nebo možná vyzrazuje tajný názor, o kterém se v současnosti šušká, ale nikdo jej ještě takhle otevřeně nevyslovil. Každopádně je hledisko Dr. Konrada osvětlující a vrhá světlo na širší psychologii elity.

Tento článek rovněž poznamenává, že oficiální německá linie se nezměnila a zůstává v tom, že „euro je pro prosperitu exportně orientovaného národa kriticky důležité.“ Zvláště němečtí vůdci „požadují tužší celoevropskou kontrolu nad národními rozpočty.“

Ale zrovna včera jsme zmiňovali ten zjevný krach „zbídačování“ jako zboření zase dalšího memu elity. Teď už se říká, že v ohrožení je samotné euro.

Krach eura by měl nevyhnutelně negativní dopad na celý projekt EU. Měl by rovněž významný obecný fiskální a monetární dopad, jako mají tyto krachy vždy.

Závěr: Sledujme to dále.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com