Sněmovna reprezentantů v pátek schválila svou verzi ročního návrhu zákona o obranné politice, čímž v hlasování 217-199, které se z velké části neslo v duchu stranické linie, fakticky povolila posunout zákon o národní obraně (NDAA) v hodnotě 883,7 miliardy dolarů dál. Pouze tři republikáni byli proti. (Foto: Flickr)

Jeho součástí je řada „kontroverzních“ pozměňovacích návrhů, které předznamenávají další boj s demokraty při jeho prosazování, včetně opatření zmocňujícího Národní gardu k zásahu na jižní hranici.

Mezi nejzajímavější aspekty návrhu zákona pro fiskální rok 2025 však patří pozměňovací návrh NDAA, který automaticky registruje všechny muže v odvodním věku s trvalým pobytem v USA v systému selektivní služby.

To znamená, že všichni práceschopní muži v zemi ve věku 18-26 let by mohli být potenciálně odvedeni v případě budoucího vyhlášení války Kongresem. Výběr by byl založen na informacích z federálních databází.

Program Selektivní služby sice funguje již desítky let, ale dlouho předtím byl pouze dobrovolný, ale díky této nové novele bude registrace automatická. Pouze „dobrovolný“ systém platil od roku 1980 – kritici však tvrdili, že ponechání na mladých mužích, aby se sami rozhodli, zda se zaregistrují, vedlo ke slabému a neefektivnímu systému s nedostatečným počtem osob.

Podle dalších podkladů pro tento nový krok Kongresu:

Návrh na automatickou registraci k odvodu byl iniciován Systémem selektivní služby (SSS) v rámci jeho každoroční rozpočtové žádosti Kongresu, předložen poslankyní Chrissy Houlahanovou (D-Pa.), „vřele“ podpořen předsedou HASC Mikem Rogersem (R-Ala.) a schválen hlasováním celého výboru bez slyšitelného odporu. Text návrhu poslankyně Houlahanové si můžete přečíst zde. Tiskovou zprávu její kanceláře k návrhu si můžete přečíst zde.

Reprezentantka Houlahanová byla v předchozích letech jednou z hlavních zastánkyň návrhů na rozšíření registrace k odvodu na ženy i muže. Její nejnovější návrh na automatickou registraci pouze mužů k vojenskému odvodu naznačuje, že je více oddána militarizaci než jakémukoli údajnému feminismu.

V poslední době roste počet vojenských dokumentů a zpráv, které volají po obnovení robustnějšího systému odvodů, zejména v souvislosti s probíhající rusko-ukrajinskou válkou.

Například v loňském roce byla v akademickém časopise US Army War College publikována velmi znepokojivá esej o tom, jaké ponaučení by si americká armáda měla vzít z pokračující války na Ukrajině.

Zdaleka nejznepokojivější a pro průměrného amerického občana nejrelevantnější částí této eseje War College je podkapitola nazvaná „Ztráty, náhrady a rekonstrukce“, v níž se přímo uvádí: „Požadavky na jednotky pro rozsáhlé bojové operace mohou vyžadovat rekoncepci dobrovolnických sil ze 70. a 80. let a přechod k částečnému odvodu.“

Zdroj: armywarcollege.edu