(Poslední část pětidílného seriálu, výňatek z kapitoly 19: Osm rodin: Velcí olejáři a jejich bankéři… 1. díl ZDE, 2. díl ZDE, 3. díl ZDE, 4. díl ZDE) Už Thomas Jefferson vyjádřil svůj názor na takové kartely jako ten Rotschildy vedený kartel centrálního bankovnictví Osmi rodin, který získal kontrolu nad Spojenými státy: „Jednotlivý akt tyranie lze připsat náhodnému rozmaru dne, ale série útlaků začínaly v jasně určitelných obdobích a nevyhnutelně s každou výměnou ministrů, které se také prostě ukazovaly být úmyslnými, systematickými plány na naši degradaci k otroctví.“ O dvě století a pár desítek let později ta samá kabala milionářských penězoměnců – záhadně imunní k jejich vlastním volání po „širších obětech – zneužívá dluhové páky k vymáčknutí ústupků od lidu Irska, Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie a nyní už i Spojených států.

Aby vyhověli jejich nikdy nekončící snaze o podmanění si planety, tak donucovači bankéřů z MMF – co chronicky obtěžuje vlády Třetího světa – přetvořili i své území na rozvojový svět. Aby dále pokročili se svou zlověstnou koncentrací ekonomické moci, tak ti banksteři zatímco fňukají, přičemž chystají obrovskou bořící kouli na globální střední třídu a těší se, jak jí sežerou mláďata.

Nikdo sice nemůže tvrdit, že americký deficit není problém. Velká část toho se odvíjí z platby úroků z toho 14 bilionového dluhu. Agenti kartelu předstupující před Kongres se jmény jako Cantor a Boehner argumentují za zrušení celých vládních ministerstev, aby ukojili ty krvežíznivé držitele dluhopisů. Liberálové argumentují za vyšší daně na bohaté a masivní krácení Pentagonu.

Já s těmi posledními návrhy souhlasím. Za Eisenhowera platili superbohatí 90% daň a za Nixona 72% Oba byli Republikáni. Teď platí 33%. Většina korporací a mnozí elitáři využívají zámořské daňové ráje a neplatí nic.

Argumentace za progresivní zdanění je taková, že ti, kdo mají z vlády větší prospěch by měli platit více. Zastánci kartelu propagují tu fikci, že jsou to chudí, kdo vysávají daňové dolary střední třídy, aby zasévali rozkol mezi chudinou a střední třídou. Mezi tím se finanční chobotnice Osmi rodin ohromně vykrmuje z veřejnosti přes to, že tito jsou v SEC (bohatí investoři), FCC (létají tryskáči Gulfstream), USDA (nejbohatší farmáři dostávají největší šeky), Medicaid (pojistný podvod vyfabrikoaný Velkou farmakologií) nebo přes Pentagon (Lockheed, Martin, Halliburton, Blackwater).

I tak je ale 14 bilionů dolarů nepřekonatelný dluh. Zvýšení daní na super-bohaté v kombinaci s globálním americkým stažením se z její současné role hesenského žoldnéře pro bankstery ze City of London, ač to lze vítat, nebude stačit, aby ten monstrózní dluh vyřešilo, který je, jak to označil Jefferson, „úmyslným systematickým plánem na naši degradaci k otroctví.“

Ty průběžné dialogy o deficitu zůstávají uvízlé v maličkých intelektuálních krabičkách vytvořených korporátními médií a jejich vlastníky z kartelu Federálních rezerv. Existuje ale i jiná cesta.

To, že většinu toho 14 bilionového dluhu vlastní Čína či jiné „vlády“, je mýtus. Ohromnou většinu – okolo 10 bilionů dolarů – vlastní těch Osm rodin ze smečky Federálních rezerv.

9. června 2011 článek pro Marketwatch s americkým šéfekonomem Unicredit Harmem Bandholzem uvedl, že Federální rezervy jsou největším držitelem amerického dluhu a mají z něho celkem 14%. Do toho nepatří dluh v držbě Rothschildy kontrolovaných centrálních bank jiných zemí – včetně Číny, Japonska a olejářských paláců GCC.

Přes nedávný program QE2 půjčil Fed dalších 600 miliard dolarů v pokladničních poukázkách. Tvrdili, že to byl zoufalý pokus posední instance k záchraně globální ekonomiky před deflací. Místo toho banksteři, kteří dostaly ty bezúročné daňovými poplatníky podepřené peníze nás postrčili dále k deflaci tím, že odmítly z této své bonanzy bohatství něco půjčit vlastníkům domů a malým podničkům.

Ovšem na druhou stranu je do tisku peněz za nulový úrok vtěleno vytváření inflace – spekulacemi s futures na ropu, potraviny a zlato a otáčením s tím rostoucím americkým dluhem na ruletových stolech těch různých jimi plně vlastněných globálních burz. Diví se někdo, že ta třída finančních parazitů se teď už dožaduje QE3? (Článek je z roku 2011, teď už QE3 probíhá.)

To, co bude následovat, je návrh o deseti krocích, který by prezident Obama a Kongres mohli uvést v život, aby sejmuli ten 14 bilionový dluh z beder budoucích generací Američanů. Ty by se měly dělat souběžně jako součást jediného zákona o rozsáhlé finanční reformě. Modelováno podle vydání zprávy o strategických zásobách ropy z minulého týdne zhotovené sedmadvaceti národy, tak by se i tato opatření měla uvést do praxe v tandemu tolika ochotnými národy, s kolika je to jen možné. Ta samá Rothschildy vedená kabala kontroluje centrální banky téměř všech národů a v množství je síla. Pokud by se ta opatření realizovala odděleně nebo je realizoval jen jediný národ, kartel Osmi rodin by použil své finanční váhy, aby na US zaútočil a zničil je:

1) Zavést ministerstvem financí administrovanou infrastrukturu investičních fondů, jejíž pracovníci by byli mohutně povzbuzováni, aby přistoupili k využívání střadatelských fondů z jejich soukromých plánů 401K. (Jde o základní systém důchodového pojištění pro široké masy v USA.) To je důležité, protože bankéřské kasino trhů s akciemi v důsledku dalších devíti kroků zkrachuje a pracující musí být před touto událostí zaštítěni. Těchto fondů by se dalo použít k přestavbě americké infrastruktury, kde by američtí pracující fungovali jako věřitelé a dostávali zpět spravedlivou úrokovou sazbu.

2) Bylo by zapotřebí, aby se USA stáhly z Banky pro mezinárodní vypořádání, Světové obchodní organizace, Světové banky, MMF a všech Osmi rodinami kontrolovaných mnohostranných uvěrových spolků. Ušetřili bychom miliardy, jimiž financujeme systémy blahobytu pro tyto bankéře, přičemž bychom se osvobodili i z těch pravidel, která nám brání ve finanční emancipaci.

3) Odpoutat dolar ode všech měnových košů a speciálních práv čerpání MMF. Zakázat obchod s dolary na všech globálních burzách. To vytvoří poptávku po dolarech a posílí naši těžce devalvovanou měnu. Uvalit měnovou kontrolu při zafixování dolaru k euru na 1:1, čínský Juan, kanadský dolar a švýcarský frank; 100:1 u japonského jenu. Během asijské finanční krize v roce 1997 ministerský předseda Malajsie Mahathir Mohamed zafixoval národní měnu – ringit. Byla to jediná měna v regionu, která nezkolabovala, když se front-man Rothschildů George Soros na tento region zaměřil.

4) Znárodnit Federální rezervy. Podle londýnského právníka, s nímž jsem byl v kontaktu, v Zákoně o Federálních rezervách je opatření, které americké vládě umožňuje si za 4 miliardy dolarů chartu Fedu vykoupit zpět. Tenhle poplatek bychom měli zaplatit, revokovat chartu Fedu a vydávání nových dolarů provádět už přes ministerstvo financí. Když by byl dolar zafixován, nemohli by ho ti upíři přivést ke krachu.

5) Zrušit těch 10 bilionů dolarů dluhů u Iluminátských bankéřů. Dluhové závazky k cizím vládám a malým držitelům obligací by se však měly ctít.

6) Zavřít pachatele. Stíhat v plném rozsahu uplatnění zákona všechny podvodné transakce včetně kartelu Fedu. Vyslat FBI do New Yorského Fedu. Zabavit všechny dokumenty. Zkonfiskovat ty největší zlaté rezervy na světě, které jsou zde uloženy. Ty byly ukradeny různým vládám včetně té naší z rezerv ve Ft. Knox.

7) Abych nezapomněl, zrušit Bushovy daňové úlevy pro bohaté. Nejvyšší daňová sazba pro lidi, co vydělávají více než 1 milion dolarů ročně, by měla vzrůst na 75%. Lidé, co vydělávají více než 500 000 dolarů ročně, by měli platit 50%. Všechny daňové skupiny pod 75 000 dolarů ročně by se měly dočkat krácení daní. Když dostáváš od vlády více, měl bys za to více platit, místo abys vysával střední třídu a sváděl to na chudé.

8) Osekat výdaje na Pentagon. Zavřít vojenské základny na cizím území včetně těch v Evropě, Japonsku a v Jižní Koreji. Okamžitě stáhnout VŠECHNA vojska z Iráku a Afghánistánu. Použít tyto úspory na vyplacení nákladů vlády a na vyplacení malých držitelů obligací.

9) Zakázat americkým občanům a korporacím zámořské bankovnictví. Vezmi své peníze domů a zaplať z nich daně nebo se vzdej amerického pasu či americké zakladatelské smlouvy korporace. Ten dramatický nárůst daňových výnosů by byl postačující k zaplacení zbytkových dluhů suverénním vládám a malým držitelům obligací, přičemž by se dodržovaly i závazky k finančním spolkům sociálního zabezpečení.

10) Zavést jednotný systém proplácení zdravotní péče a cenovou kontrolu na předepisované léky. Současný korporátní systém zdravotní péče kvůli profitování z ní je bonanzou se ziskovostí závislou na churavění a špatném zdraví kvůli jejich tučným ziskům. V roce 2006 kanadská vláda utratila za jednu osobu k proplácení pojistných, farmaceutických, nemocničních a AMA kartelů 3 678 dolarů. Úspory získané odbouráním těch podfuků páchaných v řetězci pojištění – farmacie – nemocnice – doktoři soustavou Medicare – Medicaid – Sociální zabezpečení ušetří americkému ministerstvu financí miliardy. To je jediné řešení pro ty prudce rostoucí a neudržitelné náklady na zdravotní péči.

Použitím této metodologie by se USA mohly během roku zbavit jak deficitu, tak svého dluhu. Tato opatření by se měla naplánovat potajmu a zavést hbitě v rychlém sledu. Sociální zabezpečení a Medicare by byly zachráněny. Střední třída by spatřila, jak jí daňové sazby klesají, přičemž jejich penzijní fondy by finacovaly přestavbu Ameriky pro 21. století. Pracovní místa v průmyslu by se vracela domů, jelikož čínský Juan by zažil dramatické zhodnocení. Naše národní bezpečnost by stažením se z role globálního četníka jen vzrostla.

Pokud ale zůstaneme pouze v myšlení v okruhu té bankéři vyfabrikované myšlenkové krabičky, tak nebudou mít naše děti žádnou budoucnost. Budou žít v zemi Třetího světa, která nic neprodukuje, ovládány parazitními výběrčími dluhů známými jako „průmysl finančních služeb“.

Ta bohatství ničící elita bankéřů Osmi rodin je tím pachatelem amerického dluhového zločinu. Měla by si snad žena, která byla znásilněna, odsedět trest za svého násilníka? To je absurdní. Tak proč by Američané nebo jakýkoliv jiný národ měl platit podvodné dluhy, které na ně ušili ti šejdíři? Je čas, aby si Obama a Kongres dodali kuráže a donutili ten zločinný kartel Federálních rezerv, aby přistoupil k „širším obětem“.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: deanhenderson.com

]]>