Západní média téměř se vzlykotem referovala, že US podporované režimy Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů (UAE) a jejich pomocné bojové síly povolané z Al Kaiídy začaly s tím, co je pozemní invazí do Jemenu. Pozemní invaze spolu s probíhající námořní blokádou a s měsíci náletů dodává na obou stranách novou smrtonosnou dimenzi. Bylo ohlášeno, že „obrněná brigáda“ sestávající z 1 000 – 3 000 vojáků převážně z UAE přistála v přístavním městě Aden na jižním výběžku Jemenu a teď postupuje na sever, kde jejich konečným cílem je jemenská metropole Sana’a.


Kolony francouzských bitevních tanků Leclerc z UAE byly spatřeny na cestě z tohoto přístavního města, ale zjistit jejich počet je těžké. Zprávy tvrdící, že jednotka UAE je o velikosti brigády, by mohly naznačovat, že zapojeno je až 100 tanků, tj. třetina celkových obrněných sil UAE.

K tomuto odvážnému kroku došlo po měsících frustrujících neúspěchů těchto dvou arabských režimů. Jejich jemenští zástupci – loajalisté svrženého presidenta Abd-Rabbu Mansour Hadiho – se ukázali být ve většině Jemenu k boji s válečníky Houthiů zcela nepoužitelní i přes vzdušnou převahu, kterou jim zajišťují jejich arabští spojenci. A ač to vypadá, že dobře technicky vybavené arabské síly jsou schopné koncentrovat palebnou sílu k překonání bojovníků Houthiů v otevřených střetech, je schopnost sil Saúdů, UAE a Al Kaiídy opravdu udržet území, do kterého vstoupí, přinejlepším pochybná.

 

Příležitost

Římské impérium bylo po většinu své vlády obávané jako neporazitelné. Poté, co utrpělo několik velkých porážek, začala patina neporazitelnosti oprýskávat a spolu s tím se nevyhnutelně rozsypávalo i jejich impérium. Podobně i Západní hegemonie se opírala o iluzi vojenské nadřazenosti na bitevním poli. Tím, že si Západ a zejména US pečlivě vybraly bitvy a vyhnuly se kritickým porážkám, tak si udržely iluzi vojenské neporazitelnosti .

Spolu s tím, jak US postupují proti národům s většími a lépe vybavenými a vycvičenými armádami, tak si radši za sebe k boji vybírají zástupce. Takže se ode všech pokořujících porážek lze distancovat.

Avšak Jemenská vála je ve většině ohledů nejen zástupnou válkou mezi Íránem a monarchiemi z Perského zálivu, je to jeden z těch konfliktů, které zuří v celém regionu a představují i ještě širší zástupnou válku mezi US spolu s jejich regionálními spojenci na jedné straně a Íránem, Sýrií, Ruskem a i Čínou na straně druhé.

S přítomností hlavních Západních bojových tanků v Jemenu pokoušejících se probít na sever se tu teď ukazuje příležitost proděravět tu iluzi Západní neporazitelnosti. Jemen by se v podobě údajné brigády ve Francii vyrobených hlavních bojištích tanků Leclerc právě takovou děrou v iluzi stal. Rovněž by zahnal zpět zahraniční vojenské ambice UAE, pokud by je rovnou úplně nezhatil, a nakonec by všechno válčení v Jemenu zůstalo na Saúdech, kteří se zatím ukázali být nekompetentní.

Možná, že to je jeden z důvodů, proč se Západní média rozhodla o rozvíjejících se událostech v Jemenu nereferovat.

 

Jemen versus Ukrajina

Člověk by se mohl i ptát, jak je – v kontextu mezinárodního práva – vůbec možné, aby nevolené absolutistické autokracie jako Saúdská Arábie a UAE do Jemenu vojensky intervenovaly námořní blokádou, leteckým bombardováním a teď i otevřenou pozemní invazí včetně obrněných kolon, aby obnovily svržený režim? A to se zjevně děje jen s nepatrným znepokojením Spojených národů a s nadšenou podporou jak politickou, tak vojenskou od Spojených států.

Odpověď na tuto otázku vypadá ještě nepochopitelněji, uvážíme-li Západní odsuzování Ruska za jakýkoliv pokus o podporu nebo obranu svržené vlády Ukrajiny, národa, kterého se se teď zmocnily NATO podporované neonacistické milice, které dále podporují zločinný režim v Kyjevě, do něhož jsou jmenováni do postů ve vládním kabinetu a jako guvernéři i cizinci. Vojenská agrese Saúdů a UAE v Jemenu čím dál více Západu ztěžuje udržování iluze morální nadřazenosti ohledně Ukrajiny.

Ruská relativní zdrženlivost v porovnání s US podporovanou agresí na Arabském poloostrově zase jednou odhaluje převládající pokrytectví podrývající legitimitu Západu.

To by mohl být zase další důvod, proč Západní média odmítají o událostech rozvíjejících se v Jemenu referovat.

 

Odpovědnost k ochraně…?

Poté, co se NATO začalo pokoušet dovolávat se jako ospravedlnění ke zničení Libye doktríny „odpovědnosti k ochraně“ (R2P), tak začalo být jasné, že se NATO za principy humanitárních obav pouze skrývá, aniž by je ctilo. A ač tomu může být těžké uvěřit, v Západních médiích a v politických mozkových trustech se pořád projevují pokusy využít odpovědnost k ochraně i k ospravedlnění dalších vojenských agresí i proti národům, jako je Sýrie.

Avšak odpovědnost k ochraně se radši nezmiňuje ani v tom mále, v jakém se v Západních médiích mluví o Jemenu. US podporovaná blokáda a letecké bombardování uvrhly Jemen do humanitární katastrofy. Nejenže ani OSN ani Západ nepožaduje skoncovat ať už s bombardováním nebo s blokádou, Západ naopak pokračuje se schvalováním vojenského dobrodružství Saúdské Arábie a UAE v Jemenu.

Zkáza a nespravedlnost, kterou vidíme v Jemenu, slouží jako zase další hrůzný příklad toho, jak právě Západ a jeho instituce včetně Spojených národů jsou tím největším nebezpečím pro globální mír a stabilitu, když pod záminkou obrany takovýchto myšlenek právě je zneužívají k tomu, aby tyto myšlenky naopak potlačovaly.

Uvážíme-li to, tak objevíme zase další potenciální důvod, proč jsou reportáže Západních médií o Jemenu tak utlumené.

Ještě se uvidí, jak budou bojovníci Houthiů na pozemní invazi vojsk Emirátů do Jemenu reagovat. Budou-li se potýkat s těžkými ztrátami tanků UAE spolu s erozí leteckého bombardování, tak se můžeme dočkat uváznutí nebo i stažení tohoto posledního vpádu. Houthiové mohou postupovat dost podobně jako bojovníci Hizballáhu, co v roce 2006 v Libanonské válce šikovně využili terénu, aby znehodnotili izraelskou převahu v letectvu a v tancích, a donutili je k předčasnému ukončení bojů, takže Houthiové mohou odpovědět na poslední kroky US podporovaných zástupců operujících v Jemenu také tak.

A možná, že především tato možnost je tím, proč jsou Západní média radši, když obecná veřejnost ví o tom, co se děje v Jemenu, jen málo. To by představovalo zase další porážku běžné Západem vybavené zástupné armády nepravidelnými silami v další selhavší kampani bojů v zájmu Wall Streetu a Washingtonu. Ač Západní média odmítají o Událostech rozvíjejících se v Jemenu referovat s pozorností a poctivostí, jakou si zaslouží, tak je tento konflikt stejně dost stěžejní a mohl by určit i osud dalších zástupných válek zuřících po celém Středním východě a Severní Africe a i dále.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: journal-neo.org