Zeman přinesl z Ruska obchody za více než 19 miliard. Kiska přinesl z Mexika pouze pozvracené letadlo. V rozhovoru pro Parlamentní listy to řekl politolog Eduard Chmelár. V rozhovoru odpověděl na otázky týkající se udělení vyznamenání, ale i kauzy pozvraceného letadla, ke které řekl:


Vyjádřil se i k obvinění ze strany Kiskovo nevládních příznivců, kteří ho zařadili mezi "nechutnou červeno-hnědou nacionalistickou svorku".

"Pokud někdo ztotožňuje oprávněnou kritiku Kiskových postojů s nacionalismem a nesnášenlivostí, pokud se mě někdo pokouší házet do jednoho pytle s fašisty a komunisty, tak je zkrátka nepříčetný, vypovídá tím více o sobě jako o mně a já nemám důvod věnovat se takovým bludem. Necítím se být příslušníkem žádného bojujícího tábora, já tuto konfrontaci odmítám a přesně v tom vidí fanatici na obou stranách problém. Skutečný zdroj napětí leží právě v té neurotické představě, když uvěříte, že vy jste ti slušní a ti druzí jsou nemravní, že vy jste za toleranci a ti druzí jsou za nenávist, že vy představujete dobro a ti druzí zlo.

Takto nastavený diskursu je falešný a naprosto vykolejený z podstaty sporu. My se zde v jednom kuse klameme, média ustavičně vyrábějí nepravých hrdinů, jejichž autorita není podložena přirozeným respektem lidí, ale zdeformovaným mediálním obrazem. Dnes na to, abyste se stali "expertem na extremismus", nepotřebujete uznání odborné obce, ale to, aby vás takto označili spřátelené média. Ti, kteří si uzurpoval monopol na slušnost a porozumění, jsou zpravidla jen zjednodušenou verzí cynismu a nemorálnosti těch druhých. "

Zdroj: hs.sk