Vlna odporu proti koronavirovým opatřením roste. Po celém světě se vedou vyšetřování ve spolupráci s právníky a advokáty. Mezi nimi i 2. Norimberský tribunál, který se připravuje už měsíce: ZDE. (Foto: Youtube)

Pod vedením německého právníka Dr. Reinera Fuellmicha je momentálně podávána hromadná žaloba. Je to skupinová žaloba, při níž skupina lidí podává kolektivní žalobu k soudu.

Dobré zprávy z Norska:
 • Skupina vědců z Norska podala žalobu proti diktatuře během pandemie koronavirus.
 • Norská vláda je žalovaná za zločiny proti lidskosti.
 • Zpráva byla zaslána na policejní stanici v Alesund.
 • Kopie zprávy se v současnosti zasílá ICC a pak bude zveřejněna na internetu.
 • Oficiální dokument (v norštině) si můžete stáhnout ZDE

Zpráva předána policii 19/03/2021 obsahuje:

 • Prokázané údaje (dokumenty a čísla)
 • Podíl na mezinárodně plánované falešné pandemii
 • Porušení mezinárodních a lidských práv
 • Porušení lidských práv Evropskou komisí za vynucování pravidel
 • Porušení norimberských a Haagských dokumentů o základních lidských právech
 • Porušení norské ústavy ve více bodech

Porušování lidských práv v těchto bodech:

povinné očkování, povinné zdravotní zásahy, zneužívání policie a vojenské síly na zavedení lockdownu, plány nátlakovém zavedení očkovacích pasů, protože svoboda pohybu a zaměstnání jsou bez očkování omezené. Jak lze hovořit o dobrovolnosti? Jde o aktivní pokus o diskriminaci, omezení svobody, na kterou má každý člověk nárok. Nucené očkování nebezpečnou vakcínou je zavedením lékařské diktatury.

Národní trestné činy. Trestní zákon Kapitola 17.

Vláda Norska porušuje několik zákonů z trestního zákona o ochraně nezávislosti Norska a jiných základních národních zájmů tím, že vědomě vytváří falešnou pandemii s následky na lidi, jejich duševní zdraví, zdravotní péči, lidská práva a předání suverenity země cizí moci jako konečný cíl (zrada země).

Zdroj: greatreject.org