Jak dlouho používáte svůj mobilní telefon? Používání mobilního zařízení jakkoliv dlouho do určité míry škodí, ale nový výzkum vrhá světlo na to, jak významný vliv má dlouhé používání mobilu na mozek. V nově vydané studii provedené na Örebro Hospita ve Švédsku bylo zjištěno, že 10 leté užívání mobilního telefonu má za následek průměrné o 290% vyšší riziko rozvoje nádoru na mozku. Nádor se vyvíjel na té straně hlavy, u které byl mobil nejvíce používaný. Je důležité si uvědomit, že užívání mobilních telefonů se významně zvýšilo před 10 lety, což znamená, že novější výsledky mohou ukázat i vyšší riziko. Statisticky bude mít  brzy průměrný člověk v Británii a dalších vyspělých zemích asi 2 mobily.

Se zvýšeným počtem mobilů na jednoho člověka ve světě přijde něco, známého jako „pasivní užívání mobilů“. Stejně jako u kouření vás sedění v autobusu, vlaku či letadle vystaví až několika stům mobilních telefonů najednou.

Dalším klíčovým faktorem je to, že před 10 lety používalo mobil mnohem méně malých dětí – několik málo ho mělo jako „nouzové“ kontaktní zařízení. Nyní není neobvyklé vidět děti mladší 10 let psát nebo mluvit do mobilu během celého dne. Je dobře známo, že rozvíjející se děti jsou více ovlivněny zářením z mobilu, a při používání v raném věku se mohou vyvinout poruchy chování. Je také známo, že záření z mobilu ve skutečnosti mění mozek způsoby, kterým v současné době nerozumíme.

Jinými slovy je použití mobilů v globálním měřítku v podstatě masivní biologický experiment. Skutečné dlouhodobé důsledky budou s jistotou známy až k nim dojde. Při sledování výzkumu bude toto pravděpodobně vrchol ledovce ve vývoji nádorů na mozku a poškození.

Jak jistě víte, nejlepším způsobem ochrany proti záření z mobilního telefonu je prostě ho nepoužívat. Když je mobil vypnutý je míra emisí snížena až k nule. To ale pro mnohé není možné, takže je tu několik důležitých způsobů na snížení škod:

* Zkuste a používejte funkci reproduktoru na vašem mobilu pokud je to možné, a držte ho při hovoru v ruce dál od hlavy.

* Vypněte mobil v noci nebo když ho nepoužíváte.

* Přepněte mobil do „letadlového“ režimu, pokud jej nemůžete vypnout úplně.

* Prozkoumejte a prošetřete možnosti ochrany před zářením pro váš mobil. Pozor na množství falešných předmětů, vždy hledejte značku výrobku podpořenou reálným výzkumem.

Ve větším měřítku je nezbytné, aby vaši přátelé a rodina věděli o nebezpečí používání mobilního telefonu. Vytvářením povědomí a znepokojením těch co znáte může nastat skutečná změna v tomto průmyslu.

Další odkazy v angličtině:

1. CT Scan Radiation Triples Brain Tumor Risk in Children

2. Radiation Risk: Are Some Cellphones More Dangerous than Others?

3. Should Cellphones be Banned in Schools for Health Reasons?

4. Is the Cellphone Killing the Honeybee?

5. Osteoarthritis Risk Increased for Teen Athletes: Study

6. Cellphone Subscriptions Outnumber People in US, Radiation Threatens Public Health

Zdroj: naturalsociety.com, Překlad: toxio.cz

]]>