Jak se blíží sté výročí propuknutí I. světové války, tak co by mohlo být vhodnější než udělení této prestižní Ceny míru organizaci, která je opravdu připravena a ochotna SKONCOVAT SE VŠEMI VÁLKAMI! Členové Norského parlamentu právě udělili Nobelovu cenu míru Evropské unii. Norsko je teď jednou z mála západoevropských zemí, které do EU nepatří. Máme tedy podezření, že to byla norská skromnost, která jim zabránila v nominaci organizace, o které hluboce věří, že si toto cenu opravdu zaslouží – a touto organizací je NATO, ovšem Norové do něj také patří. Zdrženliví Norové měli asi z takového volby strach, protože by to vypadalo, že udělují tuto cenu sami sobě. Dali tedy tuto cenu EU jako určitou formu substituce.

Toto je úctyhodné a ukazuje to, jak až Norové lnou ke společným hodnotám Západu.

My si však myslíme, že taková falešná skromnost by neměla stát v cestě udělení ceny za skutečné zásluhy. Navrhujeme tudíž, aby se všichni ti, kdo si cení našich společných hodnot, sjednotili za ten neskromný návrh: udělit Nobelovu cenu míru 2013 NATO!

Moudří Norové ospravedlnili svou volbou poukazem na to, že Evropská unie prosazovala evropskou integraci. Ale když se podíváte na tuto skutečnost, je jasné, že NATO integrovalo ještě více zemí než EU a nadále tak činí, a to i dost daleko za provinciální hranicí Západní Evropy. EU integrovala Evropu ekonomickými prostředky, o nichž i Nobelovský výbor přiznává, že kolabují. Na druhou stranu NATO použilo bomb a raket, aby v bývalé Jugoslávii zvítězily naše hodnoty, za čímž EU zaostává. NATO použilo svých námořních a leteckých sil, aby zdemokratizovalo Libyi, zatímco vůdci Evropské unie tuto operaci pouze ospravedlnili pouhými slovy. A dnes se díky Turecku NATO aktivně zapojuje do bojů se syrským diktátorem, který vraždí své vlastní lidi, zatímco EU pořád pouze povídá a posílá peníze, které nemá.

Norové EU pochválili za to, že bojuje se zlem nacionalismu, z něhož mají strach, že je na vzestupu. Ovšem při vší počestnosti příspěvek EU k této ušlechtilé věci je jen podružný, zahrnuje jen pár upadajících národů na tom cípu Euroasijského kontinentu. O co více inspirující jsou mise NATO bojující s nacionalismem tím, že přináší svou benevolentní vládu demokracie a lidských práv celému světu! Bude to teprve až všechny národy a národnosti budou přivedeny pod vládu Západních hodnot, kdy skutečný mír nakonec zavládne nad celou planetou.

Jak se blíží sté výročí propuknutí I. světové války, tak co by mohlo být vhodnější než udělení této prestižní Ceny míru organizaci, která je opravdu připravena a ochotna SKONCOVAT SE VŠEMI VÁLKAMI!

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>