V jedné z českých laboratoří objevili ve vzorcích máku nepovolené množství morfinu, přičemž se jedná o vzorky, které jsou původem z České republiky. (Foto: Probi)

Kontroly máku probíhají jednou ročně a morfin v něm nacházejí často, jak ve vzorcích z Česka, tak ze zahraničí. Morfin je však vysoce návykový opiát.

Pokud by byla akceptována hodnota bezpečné konzumace na základě závěru odborníků (podle SZPI 5 mg morfinu / kg máku), zhruba polovina šarží máku uváděná na trh v ČR této podmínce nevyhoví.

Druhy máku

Existuje takzvaný technický mák, který se pěstuje pro potřeby farmaceutického průmyslu a ze kterého se vyrábí hlavně léčiva. V potravinářském průmyslu se však nepoužívá.

Dále existuje potravinářský mák, který má nízký obsah opiových alkaloidů, ale má vysoké chuťové a nutriční vlastnosti.

Efekt morfinu na citlivé skupiny

Těhotné ženy by si měly dávat pozor. Morfin nezpůsobuje vrozené vady, ale může tlumit dechové centrum novorozence, způsobuje placentární vasokonstrikci, u plodu může vzniknout až závislost, projevující se abstinenčními příznaky.

Děti do jednoho roku mohou být na morfin také citlivější (např. při přípravě „mléka z máku“).

Morfin je kontraindikován pro osoby s akutní respiratorní depresí a obstrukčním respiračním onemocněním, s paralytickou neprůchodností střeva, s kolitidou, s astmatem.

Reakce zprostředkovatelů máku

„Výsledek rozborů nás šokoval, a proto jsme ihned provedli kontrolu všech zabalených šarží v akreditované laboratoři,“ uvedla Markéta Pavlínová, výrobní ředitelka společnosti Alika, která zprostředkovává prodej máku dalším obchodníkům, s tím, že jejich společnost provede kontroly.

Výsledky kontroly vzorků máku v ČR

Laboratoř Ústavu analýzy potravin a výživy pražské VŠCHT ve třech vzorcích máku původem z Česka našla vysoké množství opiových alkaloidů. V jednom z případů to bylo dokonce třikrát více, než povolují limity.

„Vysoký obsah opiových alkaloidů pochopitelně znamená zdravotní riziko, tím spíš, když mák připravujeme pro děti,“ uvedla profesorka Jana Hajšlová, odbornice na kvalitu a chemickou bezpečnost potravin.

Na daný moment neexistuje podrobná studie, která by jasně udávala, co může způsobit konzumace takového máku, ale jisté je, že pro lidský organismus znamená riziko. Zvláště by si měly dávat pozor těhotné ženy a děti, ale také astmatici nebo pacienti s chorobami střev a plic.