Jak jsme ve studiu České televize probrali politické stopy děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Modrý Jelen komentuje. (Foto: Youtube / Modrý Jelen)