Jediný měřitelný fakt je čin a u politiků to platí dvojnásob. Včera proběhlo hlasování Poslanecké sněmovny o plošném zrušení nošení roušek. (Foto: Flickr)

Jak dopadlo? 31 poslanců bylo pro návrh, 141 se zdrželo hlasování.

plošné zrušení roušek
31 poslanců bylo pro návrh, 141 se zdrželo hlasování.