Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres ve švédských novinách Aftonbladet promluvil o dvou scénářích, které čeká svět po pandemii koronaviru. (Foto: Wikimedia)

První „optimistický“ scénář zahrnuje, že se státy vypořádají se současnou situací. Severní státy vypracují úspěšný plán a rozvojové státy obdrží pomoc. Také Guterres vyjádřil naději, že vakcína proti koronaviru se objeví v průběhu devíti měsíců a bude dostupná pro všechny. Podle jeho názoru se svět za dva-tři roky vrátí do starých kolejí, pokud se situace bude vyvíjet tímto směrem a ekonomika se začne obnovovat.

Generální tajemník OSN však promluvil i o „pesimistickém“ scénáři, pokud státy nebudou koordinovat svoji činnost. Podle něj se v tomto případě budou neustále  objevovat nová ohniska koronaviru a situace v rozvojových státech se bude zhoršovat. Také je možná varianta, že vývoj vakcíny se bude protahovat nebo začne krutý boj mezi konkurenty, čímž se vakcína dostane pouze do zemí s velkými ekonomickými možnostmi.

„Pokud tento scénář oživne, uvidíme, jak roste segregace, populismus a xenofobie,“ zdůrazňuje se ve článku.

Navíc podle Guterrese bude každá země žít samostatně a celý svět nedokáže organizovat jednotné řízení na řešení společných problémů. Proto generální tajemník varuje, že může přijít globální deprese, která bude trvat minimálně 5-7 let, než se vytvoří „nová normální situace“.

V článku se také podotýká, že dnes je těžké říct, kam přesně svět směřuje, ale je nutné udělat všechno možné a připravovat se na nejhorší. Pandemie musí ukázat, že je nutné změnit chování a že rozdělení je dnes pro všechny nebezpečné.

Podle generálního tajemníka OSN je dnes celosvětové potíže možné zvládnout pouze s pomocí mezinárodní spolupráce. Guterres poznamenal, že je nutné přezkoumat dnešní metody mezistátní spolupráce, v rámci které budou společně těsněji pracovat OSN a její orgány, Světová banka a také Mezinárodní měnový fond a regionální organizace.

Také Guterres světové lídry vyzval ke sjednocení a řešení světových problémů a zajištění možnosti mezinárodních organizací konat tak, abychom mohli úspěšně projít „zkoušku naší doby“.

Zdroj:  ndtv.com