Prezident ČLK Milan Kubek vidí očkování ozbrojených složek prostě. (Foto: Youtube)

„Odmítnutí očkování je jako neuposlechnutí rozkazu. Půjdeš do civilu bez jakýchkoliv výsluh.“