Vystoupení Julie Skripalové znovu přilákalo pozornost ke kauze.

Středa zpochybňuje tvrzení, že oba otrávení přežili jen díky zvlášť vlhkému anglickému počasí, jež prý účinek novičoku oslabilo, protože je absurdní, aby někdo vyvíjel bojovou chemickou látku, která by se rychle rozkládala jen působením vzdušné vlhkosti. Takové slabiny nemají ani poměrně staré látky jaké jsou sarin a VX. „Kdybychom přijali takto předestřený scénář, že pachatel chce někoho otrávit jedem aplikovaným na kliku dveří, pak rozhodně nepoužije něco, co by se v krátké době rozložilo," uzavírá.

Podle experta údaje OPCW o tom, že byl použit toxický chemicky vysoce čistý materiál, dokazují, že to nebyl novičok A-234. Pokud by byla gelovitou substancí, kterou Britové údajně u Skripala na klice dveří našli, čistá látka A-234, neušli by od těch dveří ani 50 metrů a okamžitě by na místě zemřeli.

Na závěr Ladislav Středa zmínil, že prohlášení českých politiků, že v ČR probíhala pouze mikrosyntéza A-230, nikoli jeho výroba neodpovídá skutečnosti. Úmluva o zákazu chemických zbraní nedefinuje pojem „mikrosyntéza", jsou tam jen tři pojmy: výroba, zpracování a spotřeba. Vždy je to výroba.

Zdroj: snews.com