Evropská komise od Česka vyžaduje vrácení 1,16 miliardy korun zemědělských dotací, protože podle Bruselu tuzemské úřady nedostatečně kontrolovaly, komu jsou evropské peníze přidělovány. Výsledky vychází z auditního šetření, které proběhlo před třemi lety. S informacemi jako první přišel iROZHLAS.cz. (Foto: Wikimedía)

Auditoři Evropské komise před třemi lety prověřovali, jestli dotace čerpají skutečně zemědělci. Ministerstvo zemědělství ČR s výsledky nesouhlasí a chce finální částku rozporovat. Požádá o smírčí řízení.

„Formální sdělení Evropské komise bylo doručeno dne 20. prosince 2019, ve kterém DG AGRI (pozn. evropské Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) navrhuje vyloučit z financování částku 45 milionů eur, to znamená přibližně 1,16 miliardy korun místo původních 7,5 miliardy korun,“ oznámila portálu iROZHLAS Lenka Rezková, která je mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který se stará o rozdělování evropských dotací.

O jakou částku se nakonec bude jednat, Brusel vyčíslí až po jednání s českými úřady. Původní pokutu za chybné čerpání evropských peněz v letech 2015-2017 se podařilo snížit o více než šest miliard korun. Sankce vyplývá ze šetření, které bylo v Česku provedeno v září 2017. Jelikož v roce 2015 začal institut takzvaného aktivního zemědělce, podle kterého dotace mohli získávat pouze žadatelé, kteří se skutečně živili zemědělskou činností, prověřoval Brusel, jestli v ČR dotace čerpají skutečně zemědělci.

České ministerstvo zemědělství však pochybení od samotného začátku odmítá a snaží se o vyvolání smírčího řízení. Portálu to vysvětlil mluvčí resortu Vojtěch Bílý, který uvedl, že auditoři tehdy zkoumali nastavení administrativních a kontrolních postupů u přímých plateb a vybraných opatření Programu rozvoje venkova.

„Evropská komise vytkla, že některé typy kontrol neprobíhají v souladu s jejím výkladem, v dostatečné kvalitě nebo dostatečném množství. Je příležitost vysvětlit smírčímu orgánu, který je na Evropské komisi nezávislý, argumenty České republiky, a ještě před vydáním rozhodnutí docílit snížení navrhované sankce,“ uvedl mluvčí. Dodal také, že v krajním případě se ministerstvo bude bránit u Evropského soudního dvora.

Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl, že problém s institutem aktivního zemědělce měly i další členské státy.

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána na konci minulého roku. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Nicméně spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl. Pokud jde o samotný audit, Česko má v souvislosti s ním údajně přijít o velkou část unijních dotací, které byly přiděleny skupině Agrofert. V médiích se objevovaly různé informace – některé tvrdily, že půjde o ztrátu 451 milionů Kč, jiné hovořily o ztrátě stamilionů korun a další jen o částce v hodnotě 235 milionů Kč. V auditu se dle spekulací konstatuje, že je Babiš stále ve střetu zájmů.

Podle dalších informací má být nynější konečná verze auditní zprávy ve velké míře shodná s květnovým návrhem. Proti tomu ČR podala námitky.

Rovněž se uvádí, že je znění auditu konečné a Česko má tak dva měsíce na to, aby se vyjádřilo, zda souhlasí či nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by ČR část závěrů odmítla, pak má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.

Zdroj:  irozhlas.cz