Vědci potvrdili účinnost protonové radioterapie rakoviny za méně než jednu sekundu. Píše o tom magazín International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, který líčí celý kurs léčby. (Foto: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory)

Radioterapie nebo léčba ozařováním je jeden z druhů léčby zhoubných nádorů. Nejčastěji se za tímto účelem používá fotonové ozáření, i když výzkumy posledních let svědčí, že takzvaná metoda flash terapie, při které jsou na ozáření nemocných tkaní používány protony, značně méně poškozuje zdravé tkáně při stejné účinnosti.

Vědci z Onkologického Abramsonova ústavu při Pensylvánské univerzitě (USA) vykonali srovnávací průzkum, jehož výsledky potvrdily, že flash terapie snižuje přibližně o dvě třetiny riziko vedlejších účinků oproti fotonové radioterapii. Ukazatelé vyléčení pacientů, kteří podstoupili jednu z variant léčby, byly prakticky stejné.

Kvůli velké hmotnosti protonů ve srovnání s elektrony není jejich příčné rozptýlení v tkáni velké, díky čemu je paprsek přesněji soustředěn na nádor a minimálně poškozuje sousední tkáně. Navíc se dá všechno udělat za jednu seanci, která netrvá déle než jednu sekundu, místo několika týdnů při fotonové radioterapii.

Autoři podrobně vylíčili, jak se má použít protonové ozáření při radioterapii rakoviny a jak se má správně určit dávka, aby scelá procedura proběhla velmi rychle.

„Naše klinické zkušenosti svědčí, že protonová léčba má celou řadu předností, ale ani my jsme nečekali, že účinek bude tak velký,“ uvádí zpráva pro tisk výrok autora průzkumu, doktora lékařských věd, ředitele Robertsova ústavu protonové terapie a vedoucího katedry radiační onkologie Jamese Metze.

Je to první publikace výsledků uplatnění protonů, a nikoli elektronů, pro generaci flash záření s pomocí obyčejného klinického zařízení na radioterapii, což svědčí o tom, že použití protonového záření na účinnou léčbu rakoviny je možné již dnes, aniž bychom čekali na vývoj speciálního zařízení.

Něco ale bude stejně třeba dodělat. Autoři zejména sdělili, že se musí vyvinout speciální snímače pro přesné měření dávek ozáření, poněvadž standardní detektory byly rychle přetíženy kvůli velkým dávkám radiace a super velkým rychlostem částic.

Autoři mají za to, že další optimalizace zařízení umožní jeho použití v klinických testech a uplatnění způsobu flash terapie v lékařské praxi.

K vypadávání vlasů nedojde?

Loni v září jsme informovali o tom, že vědci vynalezli nový způsob ochrany vlasových folikulů při chemoterapii, který zabrání vypadávání vlasů při léčbě rakoviny. Objev je uveden ve zprávě pro tisk na portálu MedicalXpress.

Vědci využili inhibitorů CDK4/6, které blokují dělení buněk, aniž by měly toxický účinek na folikuly.  Vlasy se přitom stávají méně citlivé vůči taxanům – lékům, které se často používají při léčbě karcinomu prsu.

Bylo zjištěno, že taxany působí na kmenové buňky u kořenů vlasů, z nichž vznikají specializované dělitelné buňky.

Vědci však dosud neznají přesný mechanismus poškození folikulů. Také není známo, proč jedni pacienti ztrácejí více vlasů než jiní, i když dostávají stejné dávky léku.

V současné době hodlají tisíce amerických pacientů zažalovat farmaceutickou společnost Sanofi za to, že nevarovala před rizikem neustálého vypadávání vlasů při léčení taxanem Taxotere.

Zdroj: snews.comdailymail.co.uk