V neděli 17. listopadu 2013 od 11:00 hodin proběhne ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2) veřejná panelová diskuse na téma „Budování demokracie v Česku“. Akci u příležitosti 24. výročí Sametové revoluce pořádají občanská platforma Vraťte nám stát! a Filozofická fakulta UK. Debata se místem konání, FF UK, vrací na místo, které bylo v listopadu 1989 jedním z hlavních center odporu proti komunistickému režimu. Nebude se zde však vzpomínat, ale zcela aktuálně a kriticky hodnotit, kam dospěla naše země po 24 letech snah o obnovení demokracie.


Účastníky debaty jsou osobnosti, které k tomuto tématu rozhodně mají co říct a které zastupují pestré názorové spektrum. Vystoupí zde Petr Pithart (bývalý předseda Vlády ČR a Senátu), Petr Havlík (bývalý mluvčí OF a spoluzakladatel ODS), Petr Robejšek (politolog a ekonom působící v Hamburku) a Lukáš Jelínek (politolog). Moderátorem debaty je filosof Václav Němec.

„Cílem debaty je podat jakousi diagnózu současného stavu naší demokracie a provést bilanci toho, do jaké míry byl náš přechod k demokracii úspěšný – či neúspěšný. Považujeme to za smysluplnější způsob, jak si připomenout výročí 17. listopadu, než kladení věnců či slavnostní řečnění – to přenecháme politikům. Reagujeme tím mimo jiné na současnou situaci, kdy různé veřejné osobnosti, ale třeba i BIS varují, že naše demokracie je v krizi či dokonce v ohrožení,“ říká k tomu moderátor debaty filosof Václav Němec.

Debata je otevřena široké veřejnosti. Zájemcům doporučujeme registrovat se na stránkách  ZDE.

Občanská platforma Vraťte nám stát! k výročí 17. listopadu rovněž zveřejnila prohlášení, z něhož vybíráme aspoň několik vět, které popisují současnou realitu:

„Instituce demokratického státu, jež by měly sloužit veřejnému zájmu, jsou doslova ‚kolonizovány‘ privátními subjekty či skupinami a odcizují se svému účelu. Za jejich fasádou se rozbujely klientelistické sítě. Rozhodování politiků se často neohlíží na zájmy občanů, ale probíhá pod vlivem pochybných lobbistů a ‚kmotrů‘, kteří nemají žádnou demokratickou legitimitu a nezřídka jsou dokonce součástí kriminálních struktur.“ „Fungování právního státu je vážně ochromeno. Ve společnosti hluboce zakořenila nedůvěra k politikům a politice jako takové, klíčové demokratické instituce a politické strany ztrácejí v očích široké veřejnosti legitimitu,“ komentuje prohlášení současný stav české demokracie. V prohlášení je rovněž formulováno sedm požadavků, jež by měly vést k nápravě tohoto stavu.

Mezi prvními signatáři prohlášení jsou právnička Hana Marvanová, bývalý mluvčí OF Petr Havlík, Jiřina Dienstbierová, filosof Václav Němec či bývalá ředitelka Transparency International Adriana Krnáčová.