Rozhovor s prezidentem ČR Miloš Zemanem byl na konci přerušen uprostřed věty a bez rozloučení. Ve studiu pak o krajských volbách začali debatovat experti.  Po několika minutách však  diváci ČT mohli sledovat celý neuvedený závěr rozhovoru. Proč se tak stalo, to moderátoři rozhovoru i následné debaty Jakub Železný a Daniela Písařovicová neprozradili.


Pokud jste program ČT v tu dobu sledovali, mohlo vás napadnou, zda-li řeč hlavy státu nebyla přerušena z důvodu  nějakého z pohledu televizního mravního dozoru vyřčeného vulgárního slova, jehož  se prezident  mohl dopustit.  V závěru předtočeného rozhovoru totiž český prezident hovořil o svém zdravotním stavu.

Jenže Miloš Zeman jen prozradil, že jeho cukrovka je sice nevyléčitelná, ale zlepšuje se. Celkově se cítí dobře, byť se občas stane, že zavrávorá, protože má nemocné nohy.

"Když já někde zavrávorám,  novináři samozřejmě napíšou, že jsem byl opilý, a já na to říkám: kéž by. Protože by to znamenalo, že můžu také vystřízlivět," řekl závěrem rozhovoru prezident Zeman.

Pak po šedesáti minutách bylo jeho povídání s Jakubem Železným a Danielou Písařovicovou utnuto uprostřed věty a bez rozloučení. Ve studiu pak překvapivě začala beseda s experty, kteří debatovali o krajských volbách. Po několika minutách opět překvapení diváci ČT bez jakéhokoliv vysvětlení mohli sledovat zbylé  minuty rozhovoru s prezidentem včetně rozloučení.

Nutno dodat, že Miloš Zeman moderátory nešetřil. Při jedné Zemanovi položené otázce, zda-li prezidentskou návštěvu Zlínského kraje těsně před volbami  nenačasoval coby podporu politikům Strany práv občanů, je oba označil za naivní.

Zdroj: pz.cz