Syrský prezident Bašár Asad v rozhovoru pro Sputnik a televizní stanici Rossija 24 okomentoval turecké akce v Sýrii, aktivitu USA v oblasti syrských nalezišť ropy a také možnost rozdělení země na části. (Foto: Wikimedia)

Nebezpečí etnického konfliktu

Akce Turecka na severovýchodě Sýrie mohou vést k etnickému konfliktu. Damašek je proti návrhu Ankary vrátit syrské uprchlíky na území kontrolovaná tureckou armádou, protože to považuje za pouhou záminku k přestěhování teroristů s jejich rodinami, prohlásil syrský prezident Bašár Asad.

„Nikdo nevěří, že Turecko chce vrátit tři miliony syrských uprchlíků do této oblasti. To je humanitární heslo, které má vytvářet iluze. Kdyby to dokonce opravdu chtělo udělat, přivede podobný vývoj událostí ke konfliktu mezi vlastníky pozemků, obyvateli tamních měst a vesnic, majiteli nemovitostí a zemědělských pozemků a novými přistěhovalci, protože zákonní obyvatelé těchto oblastí jim neustoupí svá práva na tyto pozemky. A to znamená, že podobný konflikt bude mít etnický ráz,“ řekl Asad.

Podle slov syrského prezidenta je hlavním cílem Turků přivést na tato území teroristy, kteří působili na území Syrské arabské republiky a byli poraženi, spolu s jejich rodinami, aby zformovali novou radikalizovanou společnost „v souladu s představami tureckého režimu (prezidenta Tayyipa) Erdogana. V tom spočívá jeho reálný cíl. V každém případě jsou obě varianty velmi nebezpečné a zaměřené na destabilizaci Sýrie, a proto je kategoricky zamítáme,“ podotkl.

USA se pokoušejí činit překážky

Vojenská operace Turecka na severovýchodě Sýrie napomohla pokroku v jednáních mezi Damaškem a Kurdy, tomu se ale pokoušejí zabránit USA, prohlásil Asad.

„Chtěl bych upřesnit, že větší část Kurdů jsou vlastenci, kteří podporují svou zemi a syrský lid, stejně jako i jiné etnické skupiny. Avšak tyto skupiny, ať už kurdské, arabské, nebo možná nějaké jiné jednají na pokyn Američanů, s nimi ale probíhá nepřetržitý dialog. Po návratu syrské armády (na severovýchod Sýrie) se je snažíme přesvědčit, že stabilita bude jen v případě, když budeme všichni dodržovat syrskou ústavu, protože ústava vyjadřuje zájmy lidu. A když syrská armáda obnovuje svou kontrolu, spolu s armádou se tam vracejí syrské státní instituce. Státní instituce jednají v rámci ústavy a vyjadřují vůli lidu,“ podotkl Asad.

„Po tureckém vpádu byl zaznamenán pokrok v tomto směru. Rusko hraje v této otázce důležitou roli opíraje se o zásady, o nichž jsem právě řekl. Při řešení otázek postupujeme někdy vpřed, a jindy děláme krok zpátky, a to z různých důvodů. Jedním z těchto důvodů je americký nátlak na ozbrojené skupiny v Sýrii, aby nesouhlasily se syrskou vládou, a to se dalo čekat,“ zdůraznil.

Zahraniční investice

Zahraniční investice do Sýrie přicházejí, i když v omezeném objemu, nehledě na blokádu ze strany západních zemí, prohlásil syrský prezident.

Podle Asadových slov je životní úroveň syrských občanů závislá v té či oné míře na řadě vnějších činitelů, především na blokádě země ze strany Západu, která se týká dodávek ropných výrobků, paliva a tedy i elektřiny. Kvůli blokádě nejsou možné zahraniční investice do Sýrie, má ale i jiné formy, zdůraznil Asad.

„V souvislosti s tím máme nový zákon o investicích místo starého. Byl několikrát redigován. Nyní projednáváme a zkoumáme další novely, které mohou odpovídat současné situaci s tím, abychom stimulovali přítok kapitálu alespoň toho, který se nachází v Sýrii a nepodléhá zahraničnímu embargu.  A zároveň nehledě na západní a americkou blokádu přicházejí ze zahraničí investice, ale omezené,“ řekl Asad.

Rozdělení Sýrie

Syrské úřady a lid nepřistoupí v žádném případě na rozdělení země, prohlásil Asad.

„Ani vláda, ani lid nepřistoupí na žádné separatistické návrhy ani dnes, ani zítra,“ řekl.

Podle jeho slov kurdské skupiny, které vyzývají k separatismu a získávají podporu od USA, mluví o tom, že se situace po válce změnila.

„Situace se samozřejmě změnila, to je přirozené. Každá válka mnohé mění ve společnosti. Válka však není důvodem k rozdělení země a nedává právo na separatismus, zrušení ústavy a oslabení státu. Válka musí udělat naši vlast silnější, nikoliv slabší. Kategoricky nesouhlasíme s rozdělením za žádných podmínek,“ prohlásil syrský prezident.

Syrská ropa a USA

Sýrie nastolí v OSN otázku krádeže syrské ropy a bude žádat USA o kompenzaci, podotkl Asad.

„To je sice přirozené, avšak já, vy a mnozí lidé ve světě vědí, že OSN neexistuje, protože neexistuje mezinárodní právo. Všechny stížnosti podávané OSN leží na policích, protože je to polostát, který řídí banditské skupiny podle zásady síly,“ prohlásil Asad.

„Žijeme nyní ve světě, který připomíná les, podobá se více světu před 2. světovou válkou než po ní. A proto pošleme stížnosti, a ty zůstanou ležet na policích,“ prohlásil syrský prezident.

Zdůraznil kromě toho, že přítomnost vojsk USA v Sýrii může vyvolat vojenský odpor podle iráckého scénáře.

Podle jeho slov v jednom z rozhovorů po vpádu Američanů do Iráku v roce 2003 prohlásil, že okupace dává důvod k vojenskému odporu.

„Stejně tak i americká přítomnost v Sýrii vyvolá vojenský odpor, který přivede ke ztrátám mezi Američany a k jejich následujícímu odchodu,“ zdůraznil syrský prezident.

„Američané by si neměli myslet, že budou bydlet a cítit se pohodlně ve všech jimi okupovaných regionech, připomínáme jim Irák a Afghánistán. Sýrie nebude v tomto smyslu výjimkou,“ zdůraznil Asad.

Zdroj: snews.com