Vážení čtenáři, dnes jsem dostal daší ČEZký šok.

„Představuje to odpojení více než čtyř tisíc kabelů, jejich proměření a zkontrolování možnosti dalšího použití,“

No ono se není co divit, je to 33 let starý zánovní automobil Volga s perfektní ruskou technologií a kabeláží (viz jeho prezentace panem Benešem panu Zemanovi na ruské ambasádě letos v květnu). To jsme snad my Češi úplní pitomci? To bysme si koupili stejně starý  automobil Volga v autobazaru, ikdyž by nás ubezpečili, že má úplně novou převodovku  a nové pneumatiky za dvacet tisíc Kč? Ne? Tak proč to děláme u čtyř jaderných reaktorů vyrobených ve stejné době?!

Smůla je v tom, že je to jen 40 km vzdušnou čarou od porodnice na Obilním trhu v centru Brna, kde jsem se narodil a jen 25km do sídla mé firmy v Rosicích. Proto mě při četbě tohoto textu málem omývali. Ti "odborníci" jsou ochotni vymazat půlmiliónové město, celý kraj a potažmo celý střed Evropy z mapy, aby si dobrodruzi typu Roman a Beneš mohli koupit další jachty v Karibiku. Proč ty vyšlehané ruské reaktory prostě okamžitě neodstavíme, když představují takové nebezpečí a jimi vyrobená energie jde stejně z 90% na vývoz?

Pozavírat je všechny a s nimi i revizní techniky, kteří podepsali revize, i když ta zařízení, a zejména asi kabely, zcela evidentně neodpovídaly již léta normám. Zavřít i “vrchní jadernou specialistku” Drábovou. To věděla? Co dělala? Jo ona to nevěděla? To je snad ještě horší. Ona prodloužila život Dukovan bez omezení!! Nepletla se tak náhodou do řemesla elektro inženýrům a dalším specialistům? Nedokáži si představit horší obecné ohrožení, než to, které všichni tito zodpovědní dlouhodobě z titulu svých funkcí v organizované skupině (stát) zavinili. Nejsem sice právník, ale zákon (Trestní zákoník, zákon č.40/2009 sb.) hovoří v tomto případě celkem jasně a srozumitelně i k nám laikům:

§ 272 Obecné ohrožení

(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

Doporučuji okamžitě odebrat licenci ČEZu na provozování jaderných reaktorů. Všechny bloky je nutné okamžitě odstavit a podrobit nezávislé mezinárodní kontrole. V případě, že se prokáže jakékoliv pochybení v otázkách bezpečnosti provozu jaderných reaktorů, obvinit všechny výše jmenované. 

Článek nám poskytuje návod kam máme jít a na co se podívat - zkontrolovat všechny jističe na vypnutí, zkontrolovat všechny kabely na izolační stav, zkontrolovat všechny vypínací smyčky, zkontrolovat všechny softwarové smyčky na vypnutí v režimech nebezpečí. Dále zkontrolovat elektročást každého za čtyř jaderných reaktorů. Nejsou jejich elektro zařízení již dávno degradována dlouhodobým vystavením i nízkým hodnotám radiace? Opravdu je v pořádku celý řídící systém - hardware i software? Opravdu pořád na 100% reagují všechna čidla a všechny regulační smyčky i po 33 letech provozu v podmínkách mírné radiace? To jsou i všechny slaboproudé součástky na všech plošných spojích a všechna relé stále v toleranci a neohrožují provoz?

Zkrátka je nutné provést okamžitě úplný bezpečnostní audit elektro části JE Dukovany, který je běžný u každé větší tepelné elektrárny po 20 letech provozu a který asi v Dukovanech nikdy proveden nebyl, ani po 33 letech provozu!

Toto vše říkám jako autorizovaný elektro inženýr v ČR a v Irsku. Dále jsem členem několika mezinárodních institucí jako např. ČKAIT v Čechách, IEI v Irsku a IET v Británii. Použiji veškerého svého vlivu, abych tato nebezpečí eliminoval. Mám dva tituly VŠ - jeden je specializace Výroba, rozvod a využití elektrické energie (m.j. několik zkoušek z jaderných reaktorů a jejich obslužných zařízení) a dále z oboru Mikroelektronika. Vše z doby, kdy tam byli ještě profesoři a jejich asistenti úzce svázáni s praxí. Stavím na těchto základech celý svůj život. Pracuji v oblasti bezpečnosti práce 37 let a něco takového asi hodně zavání.

Chtěl jsem v Čechách zahájit stavbu 500 lokálních EkoEnergoCenter o výkonu 5-18 MW (celkem jistě nad 10 000MW). Setkal jsem se u té příležitosti krátce s premiérem Andrejem Babišem a s vedoucím týmu jeho poradců Jaroslavem Ungermanem. Dopisoval jsem i s panem Hünerem. Kontakoval jsem asi 50 poslanců obou sněmoven parlamentu ČR, kontaktoval jsem pět politických stran, kontaktoval jsem 50 starostů obcí ČR, které mají téměř ideální podmínky pro vybudování obnovitelných zdrojů. Žádal jsem je o jejich podporu před zahájením projektu. Byl jsem vyhnán jako malý kluk. Bylo mi řečeno, že obnovitelné zdroje nejsou to pravé, že daleko lepší jsou ruské jaderné reaktory.

Alternativa jaderným reaktorům samozřejmě existuje, jen se o ní v ČEZku nesmí mluvit. To platí jak o současné vládě v demisi, tak i o starostech sešikovaných pod taktovkou tandemu Farský/Kalousek, jak jsem se na svou vlastní kůži přesvědčil. Bude to zajisté platit i o nové vládě s osobními přáteli pana Sobotky (pan Poche) nebo dokonce i o případné vládě pana Beneše, jak nám bylo opakovaně vyhrožováno.

Oldřich Maděra