Z došlé pošty…

O tom, jak řeší pandemii koronaviru ve Švédsku, máme rozporuplné informace. Od přístupu velmi tolerantního, k hrozivým následkům. Požádal jsem proto syna mých přátel, toho času na Erasmu ve Stockholmu, aby popsal svoji zkušenost.

Erasmus v době covidové

Na Erasmus do Švédska jsem se hlásil ještě předtím, než se celý svět ponořil do pandemie koronaviru. Z našich zpráv si pamatuji, že to někdy vypadalo, že Švédsko žádná opatření nemá a spoléhá na promoření obyvatel. Tak to ale úplně není, omezení proti šíření koronaviru existují i tady. Jen se liší v cílenosti a také způsobu, jak jsou veřejnosti představována. V tom vidím jeden z největších rozdílů oproti České republice. Od začátku pandemie je za opatření zodpovědný zejména Úřad pro veřejné zdraví – Folkhälsomyndigheten. Ten ve spolupráci s vládou a dalšími orgány vydává rady a doporučení, jak se v době pandemie chovat.

Švédsko sází na osobní zodpovědnost obyvatel, vyzývá je k dodržování doporučení. Hlavním pravidlem je dodržování bezpečné vzdálenosti. To pro Švédy není žádnou novinkou, protože si rádi nechávají rozestupy, i když zrovna po celém světě nelétá nějaký virus. Často také slýchám doporučení, aby lidé cestovali hromadnou dopravou, jen pokud opravdu musí, nebo aby využívali jiné dopravní prostředky – například kolo nebo aby chodili pěšky, což se tedy velmi často děje. Někteří (a není jich málo), jezdí na kole za každého počasí. Pokud se lidé necítí dobře nebo mají příznaky, měli by zůstat doma. Nic nového pod sluncem.

Dalším rozdílem je, že zatímco v České republice se během pandemie, do března 2020, vystřídaly již tři hlavní hygieničky a tři ministři zdravotnictví (a kdo ví, co bude v dubnu), hlavní postavou švédského boje s koronavirem je od začátku epidemiolog Anders Tegnell. To usnadňuje komunikaci s veřejností.

Problém koronaviru ve Švédsku nikdo nezlehčuje. Lidé jsou vyzýváni k dodržování všech doporučení právě kvůli závažnosti situace. Ale rozhodně se každý týden nekonají tři tiskovky, kde by se na první řeklo, že se zpřísní opatření, ale jaká to budou, se dozvíte za pět dní. Během nich budete v napětí čekat, co dalšího vám zase zakážou a jestli si budete moci koupit boty i sobě, nebo jen svým dětem. Další den na veřejnost uniknou spekulace o možných opatřeních, což se ale po protichůdných výrocích jednotlivých ministrů a premiéra na další tiskovce ještě několikrát změní. Ne že by Folkhälsomyndigheten tiskové konference nepořádal, jen vypadají jinak, než u nás. Mají formu přednášky, během níž se přehledně představí aktuální data a následně se z nich vyvodí závěry pro další opatření. Tato opatření a další informace si pak lidé mohou dohledat na webových stránkách úřadu.

Důležitou součástí švédského života je volný čas, sport a pohyb v přírodě. Na stránkách již zmíněného Folkhälsomyndigheten se výslovně píše, že fyzická aktivita je prospěšná pro zdraví a že sport, tréninky a další volno časové aktivity by za určitých omezení měly pokračovat. To, že lidé, a hlavně děti, mohou sportovat a chodit do přírody, není vnímáno jako úleva od omezujících opatření, ale naopak jako nástroj ke zpomalení šíření epidemie, protože lidem (i mně samotnému) to pomáhá být ve formě nejen fyzicky, ale také psychicky. Kromě omezujících doporučení navíc na stránkách naleznete také povzbuzující materiály, videa a rady, jak se s touto nelehkou situací vypořádat.

Co se týče samotného studia, je až na úplné výjimky on line. Ideální to není a základní kontakt se spolužáky začíná chybět už i mě – introvertovi. Vzhledem k okolnostem však výuka funguje poměrně dobře.

Z mé dosavadní zkušenosti tedy Švédsko vsází hlavně na osobní zodpovědnost občanů. Doporučení a omezení jsou srozumitelná, lidé je ve většině případů opravdu dodržují a chovají se k sobě ohleduplně. Věří totiž, že budou fungovat.

Ze Stockholmu, Jan Kasík, III/2021

Jan Hnízdil