Česká lékařská komora (ČLK) má vůči vládě hned několik požadavků. Kromě toho, že dosluhující kabinet vyzvala k zavedení lockdownu či povinného očkování, má jisté požadavky i ohledně platnosti covid pasů. Hovoří totiž o omezené platnosti. (Foto: Youtube)

„U osob, které absolvovaly pouze dvě dávky očkování, doporučujeme zkrátit platnost covid pasů na 6 měsíců,“ doporučila komora.

Existovala by ale jedna výjimka, a to pro osoby, které covid-19 již prodělaly a mají za sebou dvě dávky, případně tři dávky vakcíny. U nich by se dle komory platnost potvrzení měnit neměla.

Co se ještě očkování týče, ČLK je také pro „okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách“. Zároveň prosazuje i legislativní změny, které by v co nejkratší době umožnily zavedení povinného očkování pro všechny dospělé osoby. Zmiňme, že od dnešního dne již v ČR na nařízení vlády platí, že se přestaly uznávat testy jakožto doklad bezinfekčnosti umožňující vstup na kulturní či sportovní akce. Neočkovaným lidem se tak zkomplikoval život.

Jedno doporučení dané komory bylo adresováno i lékařům. Těm ČLK doporučuje, aby respektovali její doporučení a „neškodili pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování“.

V neposlední řadě ale komora požaduje také lockdown.

„Vyzýváme politiky, aby v nejkratší možné době zavedli celostátně platná opatření směřující ke snížení kontaktů mezi lidmi, která jsou všeobecně označovaná jako ‚lock down‘,“ uvádí komora.

Zdroj: snews.com