Květiny, na které jsme všichni zvyklí, a které budou vylepšeny s pomocí nanotechnologií, budou schopny generovat elektrickou energii, monitorovat znečištění životního prostředí a sloužit jako kompozitní materiály. Podle názoru vědců, spojení živé přírody a nejnovějších výsledků vědeckého výzkumu, lidstvu otevírá skutečně neomezené možnosti. Význam květin a stromů je v životě lidí obrovský. Rostliny slouží jako zdroj kyslíku, který dýcháme. Slouží také jako zdroj zdravé výživy.


Jsou také schopny vytvářet i anorganické látky. Taková různorodost funkcí, která byla naprogramována přímo přírodou, nutí vědce hledat stále nové možnosti využití rostlin.

Tým vědců z Massachusetského technologického institutu (MIT) vymyslel nový způsob objevování chemických látek v přírodě. Základem pro to jsou chloroplasty, což jsou zelené části rostlinných buněk, ve kterých probíhá fotosyntéza, tedy proces zachycení energie slunečního záření k tvorbě organických látek a vody. Do těchto chloroplastů byly vpraveny uhlíkové nanotrubice citlivé na oxidy dusíku, což je jeden ze znečišťovatelů životního prostředí, který vzniká při hoření. Při reakci molekul oxidů dusíku s nanotrubicemi rostlina mění barvu a právě takovým způsobem dochází k objevení hledané látky. Nyní vědci pracují na vytvoření rostlin citlivých na pesticidy, plísňové infekce a bakteriální toxiny.

Další populární směr využití mechanismů fotosyntézy je využíván k získávání čisté energie, prozrazuje profesor Katedry fyziologie rostlin Moskevské státní university M.V. Lomonosova, doktor biologických věd, Vladimír Čub:

[quote align="center" color="#999999"]

Protože v membráně chloroplastů je elektrický náboj, můžeme tuto membránu umístit mezi dvě oka, a fakticky tak získáme fotovoltaický prvek. A když se porouchají, jsou v živé přírodě tyto prvky zaměněny. Syntetická membrána se bude porouchávat příliš často. Rozvoj nanotechnologií však dává naději, že někdy budeme schopni takovou „zelenou“ baterii vyrobit. [/quote]

Rostliny zkoušejí také použít k výrobě automobilového paliva. Motory, které jezdí na rostlinné tuky, už existují. Jsou přitom mnohem ekologičtější než ty, které spalují ropné deriváty. Existují i varianty použití biomasy rostlin místo dřeva. Je to důležité, protože stromy, byť jsou obnovitelným zdrojem, rostou poměrně pomalu.

Zavádění nejnovějších technických vynálezů člověka do zcela přírodních výtvorů, jakými jsou květiny, nebo stromy, otevírá jejich unikátní a prakticky neomezený potenciál.

Zdroj: czech.ruvr.ru