Naše vláda a její expertní skupina strašidel vyhlásili válku viru. Do boje zapojili omezování životů a dýchání. Hlavní zbraní chytající viry měly být látkové hadříky a lidi na hranicích okresů a běžkaře na horách chytala policie. Média vše s nadšením troubila do světa.

Pro utvrzování se, že jsme nejlepší, bylo třeba najít příklad, jak se to nemá dělat. Svět totiž zajímají poražení a tragédie. Když sousedovi chcípne koza, hned je nám lépe! A tak se s radostí ukazovalo na Švédsko, vysmívalo se mu, varovalo se před ním. Nyní, když je Švédsko už měsíce snad ve všech parametrech na tom lépe než my, a zhruba stejně ve srovnání se zeměmi s opakovanými lockdowny a povinnými rouškami, už všichni jen mlčíme.

Proč už nikdo nemluví o Švédsku?

Názor na velmi matoucí vývoj: Jedním z nejdůsledněji se opakujících trendů COVID jsou předčasná prohlášení o vítězství ze zemí, které jsou při „zvládání“ pandemie údajně úspěšné. Stalo se tak v zemích po celém světě – Vietnam, Japonsko, Tchaj-wan, Austrálie, Mongolsko, abychom jmenovali jen několik příkladů. Všechny tyto země byly chváleny za to, že dokázaly „zvládnout“ virus pomocí masek a opatření v oblasti veřejného zdraví, jen aby pak počet případů neměnně prudce vzrostl.
Nekompetentní mediální zpravodajství a nebezpečně ignorantské úvahy „odborníků“ jsou vytrvalým a rozčilujícím aspektem zpráv o COVID, přičemž jejich nesouvislé blouznění je s přibývajícím časem stále zoufalejší. Na opačné straně nepřesné chvály je nepochopitelná neschopnost expertů cokoli správně pochopit, což asi nejlépe ilustruje Švédsko.
„Odborníci“ a média prohlásili, že Švédsko je varovným příkladem pro celý svět, nebezpečnou výjimkou, která nerespektuje novou vědu o maskách a lockdownech a drží se zavedených zásad veřejného zdraví a předpandemického plánování. Po většinu roku 2020 a v roce 2021 bylo Švédsko vytrvale kritizováno v médiích a na Twitteru argumenty kvůli srovnávání se svými sousedy, což je standard, který kupodivu neplatí pro většinu ostatních zemí světa. Jakmile jsme však postoupili dále do roku 2021, tatáž média náhle ztichla, protože jejich vyvolení vítězové se neúspěšně oháněli proti stále se zvyšujícímu počtu ohnisek nákazy. Podívejme se tedy, co se v poslední době stalo, co vedlo k ohlušujícímu tichu.

Kontext

Nejdříve se podívejme, jak hyperbolické a nepřesné bylo mediální pokrytí Švédska od začátku pandemie. Zde je Time z října 2020, jehož titulek poskytuje působivě výstižné shrnutí:
Je to HROZBA. HROZBA! Nemělo by to prý být vzorem pro zbytek světa.
Hned první část článku jasně odhaluje jádro mediální neschopnosti:
O švédském experimentu COVID-19, který spočívá v tom, že nebyla včas zavedena silná opatření na ochranu obyvatelstva, se ve světě vedou vášnivé debaty, ale v tuto chvíli můžeme předpovědět, že téměř jistě skončí čistým neúspěchem, pokud jde o úmrtí a utrpení. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse ze 13. října je ve Švédsku úmrtnost na obyvatele 58,4 na 100 000 lidí, což je 12. nejvyšší úmrtnost na světě (nepočítaje maličkou Andorru a San Marino). Chápete? Je „téměř jisté, že výsledkem bude čistý neúspěch, pokud jde o úmrtí a utrpení“. „Dvanáctá nejvyšší“ úmrtnost upravená o počet obyvatel, říkají.

Jak se tato děsivá predikce naplnila?

null

Ne dobře! Čas ji zlikvidoval. Švédsko je nyní na 40. místě. O jedenáct měsíců později se z 12. místa dostalo na 40. příčku. Před Švédskem se umístily Peru, Maďarsko, Česká republika, Brazílie, Argentina, Kolumbie, Paraguay, Belgie, Itálie, Mexiko, Chorvatsko, Spojené království, Spojené státy, Polsko, Chile, Španělsko, Rumunsko, Uruguay, Portugalsko, Francie a Jihoafrická republika. Téměř všechny z nich nařizovaly masky a lockdowny a do této chvíle to vedlo k „čistému neúspěchu“, pokud jde o „smrt a utrpení“ ve srovnání se Švédskem.

Článek pokračuje:
Přesto ředitel švédské Agentury pro veřejné zdraví Johan Carlson prohlásil, že „situace ve Švédsku zůstává příznivá“ a že reakce země je důsledná a udržitelná. Ach ano, směšné tvrzení, že švédská reakce byla „důsledná a udržitelná“.
Až na to, že to je samozřejmě přesně to, co ilustruje výše uvedený graf: přístup, který byl konzistentní a udržitelný, protože nespoléhal na nařizování masek a uzavírání podniků jako metody „kontroly“ COVID. Zatímco v ostatních zemích kumulativní úmrtnost prudce rostla, Švédsko díky svým důsledným a udržitelným metodám v žebříčku prudce kleslo. Článek je neuvěřitelně rozsáhlý a při zpětném pohledu i směšně nesmyslný. Zděšení pisatele nad tím, že Švédsko akceptovalo, že se pandemie rozšíří v populaci, což povede ke zvýšení úrovně přirozené imunity, vypadá ještě monumentálněji ignorantsky vzhledem k síle a trvanlivosti imunity získané předchozí infekcí.
A podobných případů bylo mnoho, MNOHO. Podívejte se na titulek tohoto článku z World Politics Review:
Přijde zúčtování kvůli katastrofální švédské strategii „stádní imunity“?
Frida Ghitisová, čtvrtek 17. prosince 2020
„Zúčtování!“ „Katastrofální!“

Podobně a nepřekvapivě hyperbolicky se vyjádřil i Business Insider:
Švédská odpadlická politika COVID-19 vypadá jako katastrofa – ale země je tiše odhodlána ji dotáhnout do konce navzdory ceně v podobě životů
Sinéad Bakerová
25. července 2020, 4:56
Jejich „odpadlická“ politika! „Cena životů!“

Deník The Telegraph přinesl článek s titulkem: „Švédsko ukázalo, jak se nemá bojovat s koronavirem, když nyní bojuje o zachování tváře.“ Podobných článků z celého světa jsou desítky a desítky.

Dovolte mi tedy znovu připomenout, že Švédsko je na 40. místě na světě v úmrtnosti. Zajímalo by mě, jestli Insider popsal strategii lockdownů a maskování, kterou Peru, světový lídr v úmrtnosti, označil za „odpadlickou“ politiku, kdy je vláda odhodlána nařídit lockdowny a maskování navzdory „ceně životů“. Samozřejmě, že ne! Nejde o skutečné výsledky, ale o to, aby se postupovalo podle The Science™. Záleží na tom, jestli The Science™ vede k většímu počtu úmrtí? Vyšší „náklady na životy“? Samozřejmě že ne! Záleží pouze na tom, zda média schvalují nebo neschvalují to, co se rozhodnete udělat. A mimochodem, zde je nadměrná úmrtnost ve Švédsku od roku 2017 podle EUROMOMO:

Přesně tak, od počáteční vlny na jaře loňského roku bylo ve Švédsku zaznamenáno jen několik týdnů, kdy došlo k „výraznému nárůstu“ nad normální rozmezí, a téměř celý rok 2021 se pohybovaly na základní úrovni nebo blízko ní. Zajímalo by mě, kolik lidí na celém světě si to uvědomuje. Je to stejný příběh, který je vidět v okrese Los Angeles, kde byla právě vyhlášena směšně načasovaná a naprosto zbytečná politika očkovacích pasů. Drtivá většina lidí je tak beznadějně vystrašená mediální propagandou, že stále věří, že na maskách a lockdownech záleží, přestože realita je v přímém rozporu s jejich předpoklady:
V Los Angeles bylo za 530 dní od doby, kdy CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) bez jakýchkoli důkazů doporučilo používání masek, pouze 37 dní, kdy masky nebyly nařízeny ve všech vnitřních prostorách. Jejich úmrtnost na COVID je v první desítce na světě. Jak si někdo může ještě myslet, že „odborníci“ mají ponětí, co dělají?

To, jak média popisují výsledky švédských rozhodnutí, skvěle ilustruje jejich snahu neinformovat, ale nutit. Nefungují jako pouhý posel informací, ale jako aktivisté, kteří jsou zcela pohlceni touhou přinutit ostatní, aby se přizpůsobili jejich názorům. Odmítají předkládat informace, které jsou v rozporu s nekonečnými diktátorskými mantinely, a místo toho podporují bezvýhradné podřizování se. Poslouchejte nás, dělejte, co se vám řekne, a noste masku, jinak je to vaše vina, když dostanete COVID a zemřete. Poslouchejte nás a dělejte, co se vám řekne, jinak budete označeni za „anti“ a vyobcováni z přijatelné společnosti, kterou „novinařina“ polidšťuje. Podívejme se tedy, jak to v poslední době vypadá v několika regionech, které se podřídily odborným a médii nařízeným nařízením.

Izrael a Švédsko

Izrael, stojící v ostrém kontrastu se Švédskem, je miláčkem médií, protože dělá přesně to, co mu nařídí mafie skupinového myšlení. Očkovali stejně agresivně a opakovaně jako kdekoli jinde na světě a měli zdánlivě nekonečnou řadu maskovacích mandátů a pokut za jejich nedodržení. V důsledku toho deník The Wall Street Journal přičítal izraelskému závazku nosit masky na podzim loňského roku snížení počtu případů na nízkou úroveň… jen proto, aby ihned poté došlo k prudkému nárůstu případů:

Na začátku roku 2021 pak byl díky vysoké míře proočkovanosti označen za úspěšný příklad „univerzálního pokrytí a komunitní infrastruktury“, jak vysvětlují Health Affairs:
Izrael vděčí za svůj úspěch v očkování proti COVID-19 systému všeobecného pokrytí a komunitní infrastruktuře.
A jak v květnu uvedla agentura Reuters v titulku:
Izrael po úspěchu vakcíny COVID-19 ukončí omezení.

Jak si tedy vede zářivě úspěšný Izrael ve srovnání s naprostou katastrofou, kterou je Švédsko?
Ale ne. Ach jo. Švédsko má v současné době v průměru asi 90 případů na milion. V Izraeli je to v průměru 1 218 případů. To je mnohem horší! Ve skutečnosti je to o 1 253 % horší než ve Švédsku. Je velmi pravděpodobné, že ve Švédsku dojde během podzimu a zimy k dalšímu nárůstu, stejně jako loni, ale… o to přece tak trochu jde, ne? K nárůstu dochází ve vlnách, bez ohledu na údajné „zmírňovací“ snahy. A opět, Izrael byl opakovaně a donekonečna chválen za své úspěchy. Švédsko je „katastrofa“ a „odpadlík“. Přesto Izrael od doby, kdy začal počítat, zaznamenal 13 279 případů na 100 000 obyvatel, což je 11. nejvyšší míra na světě, zatímco Švédsko zaznamenalo 11 111 případů na 100 000 obyvatel. Ale na tom nezáleží, protože Izrael udělal, co se mu řeklo, a Švédsko ne. Neexistují žádné masky, žádné očkovací pasy, žádné drakonické uzavírání podniků. Mají „důsledný a udržitelný“ přístup, který vedl k… menšímu počtu potvrzených infekcí než v zemích jako je Izrael. Možná si říkáte, no to jsou jen případy, co úmrtí? Na tom přece záleží, ne?
Tady jsou poslední trendy i podle tohoto měřítka:

Od 10. července do 7. září Švédsko zaznamenalo celkem 56 úmrtí. Izrael hlásil 56 jen 8. září, a to má podstatně menší počet obyvatel! Úspěch! Abychom byli spravedliví, Izrael má nižší kumulativní úmrtnost, i když ji bohužel rychle dohání. I když je jejich nedávná úmrtnost výrazně vyšší, Time nikdy nebude kritizovat Izrael jako „katastrofu“, protože dělali, co jim bylo řečeno. A to je to jediné, na čem záleží.

Evropa

Ale nejde jen o Izrael, zajímavý posun v počtu případů nastal i u „sousedů“ Švédska. Tady je, jak vypadaly případy ve Finsku a Norsku ve srovnání se Švédskem od 1. června 2021:

No, hmm. Takhle by to přece nemělo probíhat, ne? Opět, abychom byli spravedliví, kumulativní míry v ostatních dvou zemích jsou nižší než ve Švédsku, ale jak je možné, že mají podobná nebo horší čísla po nějakou dobu, když je švédská politika nezvládnutá, renegátská katastrofa? Jejich nedávné míry úmrtnosti na 100 tisíc obyvatel jsou také téměř totožné:

Jak se to mohlo stát?!

V tuto chvíli je pozitivně absurdní propůjčovat důvěru absurdnímu mediálnímu, expertnímu a twitterovému narativu, který tvrdí, že Švédsko lze srovnávat pouze s jeho sousedy. Žádné jiné zemi na světě se takový standard neklade. Nikdo netvrdí, že Spojené státy lze srovnávat pouze s Kanadou nebo Mexikem; ve skutečnosti mnozí odborníci vážně tvrdí, že jsme měli následovat strategii Nového Zélandu, malého izolovaného ostrovního státu menšího než mnoho metropolitních oblastí ve Spojených státech. Nikdo netvrdí, že Německo lze srovnávat pouze s Francií, Rakouskem nebo Nizozemskem. Nebo Španělsko s Francií a Portugalskem. Nebo jihoamerické země s jejich sousedy. Stala se z toho jen pohodlná zkratkovitá výmluva v zoufalé snaze potvrdit již existující předsudky.
A když už jsme u toho Německa, tady je, jak vypadá úmrtnost ve Švédsku a Německu za posledních 15 měsíců:

Německo podle CNBC předvedlo „mistrovskou třídu ve vědecké komunikaci“, Švédsko je odpadlická katastrofa, a přesto si Německo po většinu minulého roku vedlo hůře. Zajímalo by mě, kdybyste udělali průzkum mezi Američany, Brity nebo kdekoli jinde, kde se média neúnavně věnují pseudovědě, zda by byli schopni určit, která z těchto dvou zemí si v uvedeném časovém období vedla hůře. Myslím, že by to nedopadlo moc dobře!

Takže abych odpověděl na otázku, proč už nikdo nemluví o Švédsku? Je to proto, že pro média už není užitečné k prosazování jejich agendy. Když švédská čísla vypadala neúměrně špatně, byl to cenný nástroj v mediální příručce pro masky, lockdowny a nekonečné, povýšené vyvolávání strachu. „Podívejte se, co se stane, když nebudete dělat, co vám říkáme, burani.“ Teď, když Švédsko kleslo na 40. místo v úmrtnosti na COVID a v poslední době nadále hlásilo extrémně nízký počet případů i úmrtí, je najednou nezajímá.

Je to mikrokosmos katastrofálního, neurčitého průšvihu, který prožíváme – odborníci nesprávně, hystericky vřískali, že masky a uzavírání podniků a omezování kapacit jsou naprosto nezbytné, aby se COVID udržel „pod kontrolou“, a média se okamžitě ujala své role propagátorů nekompetentního skupinového myšlení a profesionálních kádrováků všech, kdo nesouhlasí. Švédsko šlo proti stádu, a proto musí být opovrhováno a označováno arbitry přijatelného názoru.

Ze strany médií nikdy nedojde k zúčtování nebo uznání viny, protože nejsou schopna opravit své předsudky a přiznat, že se The Science™ mýlila. Bezvýhradně věřily odborníkům, kteří mají takovou úroveň kompetencí, jakou prostě nemají. A kdyby na světě existoval zdravý rozum nebo spravedlnost, byli by pohnáni k odpovědnosti za svou nepřesnost a vliv, který měla na politiku COVID. Ale samozřejmě, jak všichni víme, zdravý rozum a věk rozumu a osvícenství skončily s „3 týdny, které měly zpomalit šíření covidu“ před 549 dny. Text je překladem z blogu

Za sebe jej doplňuji zprávou ze Švédska:
„Margit, ruší se i ty malé restrikce, co tu byly! Život je zpět, mám takovou radost, tak jsem to chtěla sdílet i s vámi!“

Moje reakce: „Jano, skvělé, moc vám to přeji a snad se rozum, věda a fakta jednou vrátí i nám.“

A pro ty, kteří nevědí, jak to Švédsko pohodově zvládalo, upřesňuji, že jejich hlavní epidemiolog Anders Tegnell hned v dubnu 2020 řekl:
„Přístup Švédska vychází z předpokladu, že tato epidemie není sprintem, je to maraton na dlouhou trať. Opatření pravděpodobně bude třeba dodržovat měsíce, možná roky, a proto musí být udržitelná, aby je obyvatelé dokázali dlouhodobě zvládat.“

Proto ve Švédsku platila od jara 2020 běžná hygienická pravidla. Bylo to doporučení udržovat rozestupy, mýt si ruce a v nemoci zůstat doma. K tomu se doporučovalo, když to jde, pracovat z domu a omezovat cestování. Základní školy se vůbec nezavíraly a děti v nich po celou dobu byly bez testů a roušek. Sportoviště, restaurace, obchody a kavárny se nikdy nezavíraly, roušky nikdy nebyly nařízené (byly jen pár týdnů doporučené v dopravě). Hlavní omezení platné po skoro celou dobu bylo maximální počet 50 lidí na akcích a u stolu v restauracích jen 4. A i toto vše už není třeba.

Pro srovnání aktuálně z Austrálie: „Hermetické uzavření Austrálie a přísné regionální lockdowny, na které Canberra v boji s koronavirem vsadila, zemi před nákazou koronavirem neochránily. Kvůli nárůstu infekcí zavedla tamější metropole Sydney přísnou uzávěru, která trvá už tři měsíce a neustále se prodlužuje. V rámci ní mají lidé nařízeno omezit pohyb na minimum. Podobný přísný lockdown zavedlo druhé nejlidnatější město Austrálie Melbourne. Policisté a vojáci hlídkují v ulicích a dohlížejí na dodržování opatření a udělují pokuty.“

Margit Slimáková