Není to tak dávno, co jsem psal o tom, jak Rada ČT konstatovala, že ČT hrubě porušila svůj kodex a moderátorka ve vysílání lhala.

A dnes nám přišla odpověď rady ČT na další naši stížnost a dle jejich vyjádření – Česká televize OPĚT porušila svůj kodex!

“…Rada konstatuje, že pokud označí ČT v rámci plnění úkolu veřejné služby někoho jako dezinformátora je nutné věc doložit, zvláště v dnešní době, kdy se hledá křehká hranice mezi lží a názorem, s kterým nesouhlasím. Navíc diváci neočekávají, že veřejnoprávní televize se bude spoléhat na neziskové organizace, které takové předpisy jako je např. Kodex ČT nemají. Tím, že doloženo nebylo nic, a hlavně(!) nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži, byl porušen Kodex ČT, konkrétně článek 5.3, kde se klade důraz na „dání prostoru aktérům událostí k vyjádření.
Rada k tornu dodává, že odvolání se v případech, kdy je výslovně nějaký subjekt redaktory napaden a je o něm hovořeno v negativním světle, na malý časový prostor k vyjádření se zástupců napadených subjektů, je neakceptovatelné.

Jedná se o tuto manipulativní reportáž, kde ČT spojila Zdravé fórum s jakousi “dezinformační scénou” a ještě se dotkla přímo kolegyně RNDr. Zuzany Krátké, PhD. a dalších členů Zdravého fóra.

Inkriminovaná reportáž začíná na 7:50: ZDE

Celé vyjádření rady ČT

V Praze dne 20. 7. 2022

Vážený pane doktore,

dne 20. 7. 2022 se Rada ČT zabývala Vaší stížností, na pořad ze dne 5. 12. 2021, kdy Česká televize v pořadu Newsroom zveřejnila reportáž, věnovanou šíření dezinformací. Stěžujete si na to, že v této spojitosti byla v rámci reportáže opakovaně zobrazena internetová stránka a logo občanské iniciativy Zdravé fórum, z. s., kterou zastupujete, jakož i fotografie osob, které tuto iniciativu podporují, včetně řady odborníků, jako jsou RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., Vy jako advokát a další. Navíc, že v reportáži byla iniciativa Zdravé fórum dokonce výslovně zmíněna coby příklad „antivaxerských skupin”, „šiřitelů nesmyslů a dezinformací”.

Rada měla též k dispozici vyjádření vedoucího Redakce plánování a analýz ČT, který poukazuje na spojitost s webem MŠMT, kde ministerstvo polemizuje s některými texty, které zpochybňují návrat dětí do škol za podmínek testování proti Covidu, publikovanými na webu Zdravé fórum.

Dále odkazuje také na stanoviska některých neziskových organizací, které označují webové stránky Zdravého fóra za dezinformační a vysvětluje, že zástupci jednotlivých informačních zdrojů, které byly v rámci této rubriky zmíněni, nebyli osloveni vzhledem k časovému rozsahu (několik desítek vteřin) tohoto novinářského vstupu.

Rada konstatuje, že pokud označí ČT v rámci plnění úkolu veřejné služby někoho jako dezinformátora je nutné věc doložit, zvláště v dnešní době, kdy se hledá křehká hranice mezi lží a názorem, s kterým nesouhlasím. Navíc diváci neočekávají, že veřejnoprávní televize se bude spoléhat na neziskové organizace, které takové předpisy jako je např. Kodex ČT nemají. Tím, že doloženo nebylo nic, a hlavně(!) nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži, byl porušen Kodex ČT, konkrétně článek 5.3, kde se klade důraz na „dání prostoru aktérům událostí k vyjádření”.

Rada k tornu dodává, že odvolání se v případech, kdy je výslovně nějaký subjekt redaktory napaden a je o něm hovořeno v negativním světle, na malý časový prostor k vyjádření se zástupců napadených subjektů, je neakceptovatelné.

S pozdravem
Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady České televize

Originál dopis ke stažení 220720_Pripis_Rada_CTStáhnout

Jan Tománek