Inovace republiky přináší rozhovor s panem profesorem Michalem Klímou politologem a rektorem Metropolitní univerzity Praha, se kterým hovoříme o obsahu a významu politologie, dnešních signálech směřujících k autoritářství, dehonestaci akademických pracovníků a neoprávněném označování kolegů za dezinformátory. (Foto: Youtube)

Jak řešit otázku dezinformací? Jaký je význam médií v současné celospolečenské situaci? Jaké jsou současné střety zájmu? Co se dělo při začátku pandemie v roce 2020 na akademické půdě? Jak hledat smíření a vzájemný dialog?