ČLK proti právu, etice a profesionalitě lékařské profese…

Očkování proti Covid je ze zákona dobrovolné. Nikdo k němu nesmí být nucen. Očkovaný nesmí být zvýhodněný, neočkovaný znevýhodněný. Nikdo nesmí zjišťovat, zda člověk je či není očkovaný. Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař zaměstnance. Toto jsou stanoviska ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha a ředitele právního odboru MZD Mgr. Jana Bačiny z května letošního roku.

Očkování proti COVID-19 není povinné a to ani pro některé profese, jako podmínka pro výkon zaměstnání. Skutečnost, že se zaměstnanec nenechal očkovat, ač si to jeho zaměstnavatel přál, nemůže být rozhodně důvod k výpovědi z pracovního poměru. Pokud by zaměstnanec z tohoto důvodu výpověď obdržel a podal žalobu u soudu o neplatnost výpovědi, nepochybně by tato žaloba byla úspěšná, zaměstnavatel by ho musel znovu přijmout do pracovního poměru a doplatit mu ušlou mzdu, případně i náklady řízení.

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK

Ze zákoníku práce (§ 52) vyplývá, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: (následuje taxativní výčet dle zákoníku práce) Nepodrobení se očkování (které nota bene není ze zákona povinné), tak dle našeho názoru nemůže být důvodem pro podání výpovědi, neboť nespadá pod žádný z výše uvedených důvodů.

Jan Bačina, ředitel právního odboru/Head of Legal Department, Ministerstvo zdravotnictví ČR“

Představenstvo ČLK v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné. (ze zápisu jednání představenstva ČLK 9. 10. 2021)

Česká lékařská komora popírá stanoviska ředitele vlastní právní kanceláře i ředitele právního odboru MZD. ČLK popírá základy právního státu.

V květnu tohoto roku projednala Revizní komise OS ČLK Prahy 2 stížnost, týkající se mých názorů k covid a vydala toto stanovisko.

MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, ni s oficiálním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR (ni RK!). Podle Etického kodexu ČLK lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. Na základě uvedených skutečností RK konstatuje, že MUDr. Jan Hnízdil neporušil žádnou z povinností uložených mu zákony či jinými právními předpisy ani žádnou z povinností stanovených mu řády komory a nedopustil se ani disciplinárního provinění a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení. Prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD, předseda RK OSL ČLK Praha 2

Lékaři vystupující proti očkování proti Covid-19. Dr. Kubek oslovil prostřednictvím sekretariátu CPME členské komory a asociace s dotazníkem, jehož cílem je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU, tedy zda existující lékaři veřejně vystupující proti očkování a jak vůči nim lékařské komory a asociace postupují. Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří zpochybňují přínos očkování proti Covid–19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky, která jsou s očkováním údajně spojena. Vědecká rada se distancuje od názorů kolegů veřejně zpochybňujících přínos vakcinace proti Covid-19, a to bez ověřitelných vědeckých důkazů. (ze zápisu jednání představenstva ČLK 9. 10. 2021)

Vědecká rada ČLK odporuje stanovisku vlastní revizní komise, popírá základy lékařské etiky, demokratické diskuze a plurality názorů.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek postrádá kampaň, která by motivovala rodiče nechat děti proti onemocnění covid-19 naočkovat. Bez očkování dětí není podle něj možné v populaci vytvořit tzv. kolektivní imunitu.

ZDE

PCR či antigenní test vůbec nevypovídá o tom, jestli je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný, bez dalších vyšetření je jeho informační hodnota nulová. Veškerá omezení a nařízení přitom vycházejí v počtu pozitivně testovaných (mezi nimiž je řada zdravých, bezpříznakových nebo s lehkým průběhem). Z lidí zdravých jsou tak masově vyráběni pacienti. Údaj o více než 30 tisících obětí covid je ukázkou mediální manipulace. Nikdo nikdy nedoložil, že by šlo o přímé oběti covid. Lidé zemřeli z mnoha příčin (mimo jiné na covid). Jak zmínil bývalý ministr zdravotnictví Blatný, do statistiky obětí covid jsou započítávány i pozitivně testované oběti dopravních nehod. Vakcíny proti covid jsou schválené podmíněně. To znamená, že důkazy o jejich účinnosti a bezpečnosti dodají farmaceutické firmy dodatečně (první klinické studie mají být vyhodnoceny v srpnu 22). Farmaceutické firmy se zodpovědnosti za nežádoucí účinky zbavily. Podle sdělení MZD a ČLK za ně zodpovídá stát (stát jsme my, odškodnění se tedy bude platit z peněz poškozených). Poškozený bude jen velmi těžko prokazovat, že jeho zdravotní problémy, které se mohou objevit po měsících či letech, nějak souvisejí s vakcínou. Zvláště, pokud se nechal očkovat na nádraží, v OC Chodov, nebo drive in. Představme si, že klinické studie vakcín nedopadnou podle očekávání, ukáže se, že nejsou tak účinné a bezpečné, jak nám tvrdili. Kdo ponese zodpovědnost? Kdo z hlavních protagonistů koronahysterie a vakcinace? Vojtěch? Prymula? Chlíbek? Kubek? Flégr? Hořejší? Smejkal? Konvalinka? Maďar? Babiš? Obávám se, že NIKDO!

Česká lékařská komora popírá základy medicíny, podílí se na cynickém a bezohledném experimentu. Nápadně připomíná stanfordský experiment profesora Zimbarda z roku 1971. Ten náhodně vybral 24 mladých mužů, polovině přidělil losem roli „vězňů“, druhé polovině roli „dozorců“ „Dozorci“ dostali uniformy, dřevěné obušky a zrcadlové brýle. „Vězni“ haleny, kolem kotníků řetěz, spali na matraci, museli se hlásit přiděleným číslem. Už druhý den se dozorci začali uchyloval ke stále krutějšímu trestům. Jeden z vězňů se psychicky zhroutil, pět dalších experiment opustilo. Když do simulované věznice pátý den dorazila Zimbardova přítelkyně Christine a uviděla zvěrstva páchaná na vězních, přiměla Zimbarda experiment, který měl trvat dva týdny, ukončit. Experiment ukázal, že jednotlivec může snadno odhodit slušnost, laskavost, soucit, pokud dostane moc. Velký Bratr Covid rozdělil lidi na mocné a ne-mocné. Mocní mohou ne-mocné dusit rouškami, držet je v izolaci, zakázat jim sociální kontakt, práci, vzdělávání, pohyb, zpěv. Ne-mocní musejí poslouchat, nechat se testovat, hlásit čísla, podrobit se očkování. Ten experiment se vymkl kontrole. Žádná Christine ho neukončí. Z vězení se musíme osvobodit sami. Postavit se nemocným mocným. ČLK není moje komora. MUDr. Milan Kubek není můj prezident.

Jan Hnízdil