Stanovisko právního oddělení lékařské komory a ministerstva zdravotnictví…

„Dobrý den pane doktore. Moje otázka zní prostě. Jak bych měl nejlépe postupovat, když mi zaměstnavatel navrhne na výběr ze dvou možností. Vakcína nebo výpověď? Možná to je otázka pro doktora práv, sám nevím.
Děkuji za odpověď. Přeji mnoho zdraví a štěstí do nového roku. Michal“

S podobnými dotazy se v ordinaci setkávám stále častěji. Odpovědět na ně neumím. Okolo očkování panuje spousta dohadů. Dotaz pana Michala jsem proto adresoval právnímu oddělení lékařské komory a ministerstva zdravotnictví. V odpovědích panuje naprostá shoda.

„Vážený pane doktore,
odpovídám na Váš e-mailový dotaz ze dne 6. ledna 2021, ve kterém uvádíte, že se setkáváte s dotazy, týkajícími se očkování proti COVID-19, zejména za situace, kdy zaměstnavatel navrhne zaměstnanci výběr ze dvou možností – buď se zaměstnanec nechá očkovat, nebo mu bude dána výpověď z pracovního poměru.

Očkování proti COVID-19 není povinné a to ani pro některé profese, jako podmínka pro výkon zaměstnání. Je skutečností, že některé druhy očkování mohou být povinné pro výkon některých profesí, a pokud zaměstnanec očkování odmítne, stane se ze zdravotního hlediska nezpůsobilým pro výkon sjednané práce a pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělit jinou práci, kde tato podmínka není, může to být důvod k výpovědi ze strany zaměstnavatele.

To se však netýká epidemie COVID-19 a očkování proti této infekci, kde povinné očkování stanoveno rozhodně není.  Skutečnost, že se zaměstnanec nenechal očkovat, ač si to jeho zaměstnavatel přál, nemůže být rozhodně důvod k výpovědi z pracovního poměru. Pokud by zaměstnanec z tohoto důvodu výpověď obdržel a podal žalobu u soudu o neplatnost výpovědi, nepochybně by tato žaloba byla úspěšná, zaměstnavatel by ho musel znovu přijmout do pracovního poměru a doplatit mu ušlou mzdu, případně i náklady řízení.

V případě potřeby zodpovíme eventuální doplňující dotazy.
S uctivým pozdravem, JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK"

\\\_\\\_\\\_

„Vážený pane doktore, 
dne 6. ledna 2021, jste se na Ministerstvo zdravotnictví obrátil se žádostí o odpověď na právní dotaz zřejmě Vašeho pacienta týkající se vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v souvislosti s očkováním proti COVID-19. K Vašemu dotazu uvádíme následující.
  
Ze zákoníku práce (§ 52) vyplývá, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
 (následuje taxativní výčet dle zákoníku práce)
Nepodrobení se očkování (které nota bene není ze zákona povinné), tak dle našeho názoru nemůže být důvodem pro podání výpovědi, neboť nespadá pod žádný z výše uvedených důvodů.

S pozdravem/Best regards
Jan Bačina, ředitel právního odboru/Head of Legal Department, Ministerstvo zdravotnictví ČR“

Jan Hnízdil

AC24.cz je také na  Facebooku Twitteru Telegramu a   GAB