To nejlepší z došlé pošty…

Vážený a milý pane doktore,

o Velikonocích jsem Vám psala, jak moc mě znepokojuje úpadek demokracie a zdravého rozumu. Ačkoliv se považuji za mírumilovného člověka, nezbývá mi dnes napsat: Jsme ve válce!

Od počátku „pandemie“ od našich vládních představitelů neustále slyšíme, že musíme bojovat proti koronaviru. A protože teď, na podzim, pozitivně testovaných lidí opět přibývá, šílená „covidová jízda“ pokračuje. A s ní pokračuje i boj. Boj proti viru se však změnil ve válku proti občanům a základním lidským právům. Je to válka proti lidské důstojnosti, svobodě a demokracii. V této válce „popírači demokracie“ používají tu nejmocnější zbraň: strach o život.

Strach oslabuje. Strach dokonce může zabíjet. Poslušnými vojáky, kteří dokonale ovládají tuto zbraň, jsou média. Možná bychom dokázali odpustit servilním a zištným žurnalistům, honícím se za výdělkem. Komu však jen těžko odpustíme, jsou někteří lékaři a „odborníci,“ kteří používají strach jako prostředek k dosažení svých cílů. Tito lékaři zradili lékařskou přísahu. Stali se černými mágy, kteří negativně programují lidskou mysl. Dobře vědí, jakou moc mají nad lidmi, kteří jim často slepě věří. Podle mého názoru by lékaři, kteří úmyslně manipulují s lidmi zastrašováním, či dokonce vyhrožováním smrtí (ne jednou jsem četla o tom, že nenaočkovaní lidé zemřou), měli být trestně stíháni za šíření poplašných zpráv.

Krátkou povolební euforii z toho, že se konečně zbavíme vlády Andreje Babiše, neblaze proslulé opakovaným vydáváním nezákonných opatření, střídá zklamání. Pořád je tady válka. Ve funkci už dokonce čekáváme (nome omen) ministra Válka. S ním na scénu přichází i poradce Chlíbek. Po Prymulovi další plukovník v pořadí. „Je čas rozlišovat očkované a neočkované,“ říká hrozivě vakcinolog.

Každá válka má svého nepřítele. Nepřítelem boje proti koronaviru není nikdo jiný než hloupí, zlí a nezodpovědní odmítači očkování. Přesně tak jsou v médiích vykreslováni ti, kteří si dovolují pochybovat o experimentální vakcíně. Rozeštvávání lidí pomocí médií, je běžnou praxí každé diktatury. Lidé, kteří se hádají mezi sebou, totiž přestávají hledat skutečného původce zla.

Hon na neočkované je nesmyslný. Výsledky studií, shrnuté panem doktorem Čížkem, vypovídají o tom, že nenaočkovaní lidé sice mohou mít těžší průběh onemocnění covid-19, nejsou však pro ostatní nebezpeční. Očkovaní lidé mohou nemoc přenášet stejně jako nenaočkovaní. Jsem si jistá, že toto všechno vědí i „oni.“ Tam, kde ale chybí argumenty, je potřeba použít síly. Proč vlastně chtějí za každou cenu všechny naočkovat? Opravdu jim tolik záleží na našem zdraví? Záleželo někdy mocným na blahu lidstva?

Nejsem „popíračem“ covidu-19. Dokonce nejsem ani „odmítačem“ očkování. Jsem odpůrcem covidismu, novodobé ideologie, v jejímž jménu dochází k porušování lidských práv. Jako demokraticky smýšlející občan jsem zděšena z toho, jakým způsobem je „nepovinné“ očkování, nejen v naší zemi, vynucováno. Každý má v demokratické společnosti právo rozhodovat o svém zdraví. Uráží mě, jak je s námi, svobodnými občany, zacházeno. Když to lidé dovolí, přestali si vážit sami sebe.

Covidismus nese všechny znaky diktatury. Existuje jen jeden správný názor. Lékaři a jiní odborníci, kteří se od něj jen nepatrně odchýlí, jsou veřejně pranýřováni. YouTube už se ani netají, že blokuje videa se „zavádějícími“ informacemi o očkování, maže kanály nepohodlných kritiků…

Diktatura přichází potichu a nenápadně, plíží se a číhá ve tmě jako šelma. Lidé, ochromeni strachem, upadají do hluboké hypnózy, ve které přijímají nové náboženství, covidismus. Slouží Covidu, jedinému bohu. Věří ve velké Očkování, které je jedinou cestou ke spasení a osvobození. Plouží se jako mátohy s polovinou tváře, s polovinou duše… Pohybují se za zvuku monotónní mantry: testování, trasování, očkování, lockdowny, rozvolňování… Připadá mi to jako sen, jako děsivá noční můra, když cestou do práce sleduji to podivné panoptikum. Je možné se z toho ještě probudit?

Jako lidstvo stojíme na rozcestí a měli bychom si položit otázku, co vlastně chceme. Pokud chceme, aby za nás rozhodovali jiní, abychom nemuseli sami o ničem přemýšlet, potom jsme v diktatuře správně. Pak snadno uvěříme v „báječný nový svět.“ Svět naprosto bezpečný, sterilní, bez nemocí a virů, svět „vireless.“ Bude to úžasný svět plný roušek, desinfekce, povolení, potvrzení, příkazů a zákazů. Možná nám ale na kvalitě života už tolik nezáleží. Nebo chceme prožít plnohodnotný a smysluplný život ve svobodné společnosti, kde každý jedinec rozhoduje sám o sobě, o svém životě a o svém zdraví? K tomu ale potřebujeme hodně zodpovědnosti a odvahy přijmout svět takový, jaký je, včetně nebezpečí, která k životu patří.

Na závěr bych ráda napsala něco optimistického, abych zmírnila ostrost mobilizačních slov na začátku tohoto dopisu, která byla způsobená stoupajícím adrenalinem po přečtení internetových zpráv. „Tomu, co housenka považuje za konec světa, říkají jiní motýl,“ praví čínský filozof Lao-C´. Možná je toto jen metamorfóza a my jsme se ocitli v jednom ze stádií proměny. Housenka se zakuklí a uvnitř se rozpustí do vazkého slizu. Je to hnusné, lepkavé, táhne se to. V této kaši se právě nacházíme. Počáteční větu: „Jsme ve válce!“ bych zmírnila na: „Jsme v kaši!“ I když to tak možná nevypadá, uvnitř kukly se toho hodně děje. I my se toho hodně učíme. Věřím, že až toto stádium překonáme, vyjdeme z něj posíleni. Z housenky se vyvine motýl, krásný, něžný a svobodný tvor.

Pane doktore, moc Vám děkuji za vše, co děláte. Touto cestou bych chtěla poděkovat též všem ze Zdravého fóra, skvělým a odvážným lékařům a právníkům, kteří svou neúnavnou činností neustále dokazují, že pořád ještě žijeme v právním státě.

Díky Vám všem, kteří podporujete správnou věc, jsem ještě neztratila víru v dobro a ve smysl života. A bez víry v dobro a ve smysl života nelze žít.

Vaše „odmítačka“ všech totalitních režimů, Dita, 27. 10. 2021

Zde odkaz na zmiňovaný text váženého kolegy MUDr. Vladimíra Čížka o vlivu očkování na ochranu před šířením viru. Děkuji paní Ditě, děkuji příteli a kolegovi Vláďovi. Srdečně.

Jan Hnízdil