Americká farmaceutická firma Moderna ve své zprávě kontrolnímu úřadu FDA uvádí 13 mrtvých účastníků svých testů vakcín. Kromě toho je ze zprávy patrné, že její průběh testů je zavádějící. (Foto: Pixabay)

Vítejte všichni, jsem Spiro z activistpost.com. Děkuji za připojení. Vakcína od firmy Pfizer se už veřejnosti v Británii podává a první dávky byly podány tady v USA před masovou vakcinační kampaní na globální úrovni. Nedávno jsem napsal zprávu o potenciálních nepříznivých účincích na vakcínu od firmy Pfizer, na které si FDA a CDC budou dávat pozor, včetně úmrtí. Mluvili jsme o ohlášených nepříznivých účincích mezi účastníky testů, které stále probíhají. Také jsem se dívali na oznámené vedlejší účinky hned první den zahájení očkování v Británii. Je důležité si uvědomit, že vakcína od firmy Pfizer nebyla regulačními orgány jako je FDA schválena.

Dostala pouze povolení k nouzovému použití. To znamená, že vakcína neprošla standardním procesem k získání oficiálního schválení od regulačních orgánů. Právě bylo oznámeno, že dvě zdravotnice z Aljašky, které dostaly experimentální vakcínu, prožily vážné nepříznivé účinky poté, co dostaly experimentální vakcínu proti covidu. Zdravotníci z Chattanooga v Tennessee dostali vakcínu a o 10-15 minut později sestřička, která dostala vakcínu, v přímém přenosu omdlela.

Chtěl bych udělat rychlou opravu k předchozí zprávě, kde jsem nesprávně uvedl, že k tomuto došlo v Chicagu… bylo to v Chattanooga v Tennessee. Moje chyba, omlouvám se. Místní média oznámila, že sestřička získala zpět vědomí a zdálo se, že je v pořádku, což je samozřejmě dobře. Ale pamatujte, že tohle je experimentální vakcína, která nezískala oficiální schválení od vládních regulátorů. Získala pouze povolení k nouzovému použití. Testy stále pokračují, takže to z ní podle mě dělá experimentální vakcínu. Veřejnost se zdá být pokusnými králíky.

Několik vlád varovalo, že těhotné ženy a děti by se teď neměly očkovat, a také varovaly, že lidé s alergiemi vůči lékům, vakcínám nebo i potravinám by se očkování měly teď vyhnout. Ale jedna ze zdravotnic z Aljašky, která utrpěla vážnou alergickou reakci po očkování, neměla žádnou historii alergií. Musela vyhledat pohotovost poté, co utrpěla anafylaktickou reakci a přes její obličej a hruď se jí vytvořila vyrážka, trpěla dušností a měla zvýšený srdeční tep. Obě zdravotnice z Aljašky, které zažily nepříznivé účinky, pouze pár minut po očkování, musely být hospitalizovány na pohotovosti a jedna byla přijata na JIP. 95 % efektivní, co? O tom si promluvíme za chvíli.

Tak jako vakcína od firmy Pfizer, vakcína od firmy Moderna právě získala předběžné schválení od rady FDA. Pokud ji ještě nezískala, tak brzy získá povolení k nouzovému použití. Přeprava těchto vakcín od Moderny by mohla začít už příští týden (21.-28.12.) Nedávno jsem na svém pořadu mluvil s dr. Weilerem. Je výzkumný vědec, který je spoluautorem studie porovnávající očkované a neočkované děti. Právě jsem udělal rozhovor s jeho spoluautorem, dr. Paul Thomasem, který přišel o svoji lékařskou licenci poté, co ta studie byla zveřejněna. Ten rozhovor vyjde ven velmi brzy. Nedávno jsem narazil na dokument od FDA, který vyhodnocuje vakcínu od firmy Moderna.

Měl jsem nějaké otázky a obavy, tak jsem zavolal dr. Weilera a zeptal jsem se ho, jestli ho viděl. Řekl, že ho neviděl, tak jsem mu ho poslal a požádal ho o přezkoumání, což o pár hodin později udělal. Dokonce o tom napsal článek, který bude zveřejněn velmi brzy, ale poslal mi kopii tohoto článku a dal mi svolení z něj citovat. Jedna z věcí, která mě přiměla dr. Weilera kontaktovat, byla, že v testech vakcíny od Moderny bylo ohlášeno 13 úmrtí. Šest ve vakcinované skupině a sedm v placebo skupině. Moderně se ale nějak podařilo určit, že žádná úmrtí nebyla způsobena vakcínou nebo placebem. Další zajímavá věc, kterou jsem našel v tomto dokumentu od FDA týkající se vakcíny od Moderny, je, cituji: „Během přezkoumání byl účastník, co obdržel vakcínu, aktualizován z ‚úmrtí‘ na ‚vážná nepříznivá událost‘.”

Dále: „Během přezkoumání dat byl účastník placebo skupiny aktualizován z ‚vážná nepříznivá událost‘ na ‚úmrtí‘.” Je to zajímavé. Teď se s vámi podělím o to, co dr. Weiler napsal do svého ještě nezveřejněného článku, s jeho svolením. Uvádí dost zajímavé a znepokojující poznatky Článek má název „Nesrovnalosti ve zprávě Moderny pro FDA si vyžadují odpovědi”. Nebudu moct přečíst celý článek, snad brzy vyjde odkaz a zahrnu ho do popisku, jakmile bude zveřejněn.

Trochu přeskočím do pasáže, kde píše: „Nicméně, navzdory tomu, co Moderna ohlásila FDA, jejich mRNA vakcíny nejsou zavedenou technologií. Je nová, a jde o experimentální vakcínu, co si zaslouží pečlivou a objektivní kontrolu. Média nám říkají, že vakcína má 95% účinnost. Účinností vakcín se chápe míra efektivity vakcíny u ideální populace. To se liší od efektivnosti, což znamená, jak dobře vakcína dokáže vyvolat důkazy o imunitě u reálné populace, na které se používá.

Moderna ve studii spočítala účinnost jako poměr míry nákazy SARS-CoV-2 u vakcinovaných, což je 16 nakažených z 28 tisíc očkovaných, vůči míře nákazy u placebo skupiny, což bylo 275 nakažených z téměř 28 tisíc, kteří dostali placebo. Detailní přezkoumání zprávy z Moderny odhaluje, že mezi očkovanými dalších 81 účastníků, kteří obdrželi vakcínu, a dalších 118 placebo účastníků, dostalo diagnózu Covidu-19 mezi první a druhou dávkou vakcíny. Tito účastníci byli označeni za nezpůsobilí pro druhou dávku a byli ze studie odebráni. Dr. Weiler spočítal, že tyto další případy mění účinnost vakcíny z 94,5 % na 75,4 %.

Dále uvádí, že když se testuje látka pro chemoterapii ve srovnání s jinou léčbou rakoviny, úmrtí, ke kterým dojde mezi naplánovanými léčbami, je třeba počítat. Je zavádějící, nepočítat tyto dodatečné případy Covidu-19 v testech vakcíny od Moderny. Jejich účinnost 94,5 % nemá žádný základ v klinické realitě, ani pro ideální populaci. Dr. Weiler dále píše, že další problém se zprávou od Moderny jsou bezpečnostní data. Odkazuje na to, o čem jsem mluvil… jak změnili označení úmrtí na vážnou nepříznivou událost, a naopak.

Dále píše, že protože došlo jen ke 13 úmrtím v celé studii, šest ve vakcinované skupině a sedm v placebo skupině, vzhledem k celkovému počtu pacientů, jak zpráva uvádí, spočítal, že počet úmrtí za den na 100 tisíc lidí by byl 0,39 úmrtí na 100 tisíc za den po celý experiment. 0,36 úmrtí za den na 100 tisíc z vakcinované skupiny a 0,42 úmrtí za den na 100 tisíc z placebo skupiny. Na základě těch čísel můžete vidět, že úmrtí v placebo skupině jsou trochu vyšší oproti celé studii a oproti vakcinované skupině.