Lidské bytosti začínají zpochybňovat prostřední okolo nich více než kdykoliv předtím. Naše schopnost vystoupit z malého uzavřeného světa a pozorovat dění na Zemi z neutrální pozice se neustále a exponenciálně zvyšuje. Pozorováním celé zkušenosti Země pomocí otevřené mysli vrhlo světlo na změnu způsobu vnímání, což přináší potenciál navždy změnit naši planetu a způsob, jakým k ní přistupujeme. Politické, mediální, potravinářské, vzdělávací, zdravotní, energetické a finanční průmysly se nyní podrobují pečlivému zkoumání, neboť lidé pokračují v osvobozování se od strachu, v projevování se a v kladení více otázek.


Můžeme skutečně oddělit tyto průmysly od sebe, když je řídí ti stejní lidé? Jak můžeme oddělit lékařský, potravinářský a farmaceutický průmysl, když je všechny platí a řídí ty stejné rodiny a stejné mezinárodní organizace? Jak můžeme znevažovat komentáře a výzkumy lidí, kteří se rozhodli hledat pravdu? Pokud se léky na rakovinu, technologie na čistou energii a další informace potlačují, tak kdo to dělá a proč?

Se všemi událostmi a důkazy, jež se teď na zemi rojí, jak je možné pravdu nevidět? Když se někdo zdržuje ve tmě příliš dlouho, není lehké vystoupit zpátky do světla. Pokud zpochybňujete to, co se právě teď děje uvnitř té či oné korporace, musíte se ptát – koho mám vlastně zpochybňovat?

Dospění k faktu, že elitní skupina lidí a korporace, jež řídí, získaly kontrolu nad našimi nejdůležitějšími průmysly, je značně znepokojivá zkušenost, ale není to nic více. Všechno dění na Zemi je zkušenost, a abychom ji změnili, musíme vycházet z neutrality, lásky, kooperace, míru a pochopení. Hrát na vinu je zbytečné. Veškerý svět venku je jen odrazem světa vnitřního, a klíčem ke změně je stát se změnou, kterou chceme ve světě vidět. Na druhou stranu je nezbytné vytvářet povědomí o tom, jak náš svět doopravdy operuje.

Kdo stojí za penězi? Kdo kontroluje zásobu peněz uvnitř těchto velkých průmyslů, jež řídí naší planetu, její zdroje a tvory zde žijící?

Ovládání světových průmyslů a zdrojů se provádí skrze finančnictví, tedy skrze zdroj peněz. Můžeme najít kýžené odpovědi prozkoumáváním těchto otázek. Níže uvidíte úryvek z dokumentu „Thrive“, který vysvětluje, odkud peníze přicházejí a kdo kontroluje systém, v nímž tolik lidí nevychází.

[quote align="center" color="#999999"]

„Přijímáme realitu světa tak, jak je nám prezentována“ – The Truman Show