Úřady v Pensylvánii pátrají po zmizelém přenosném jaderném zařízení s radioaktivním materiálem, které patří místní společnosti zabývající se stavební inspekcí. (Foto: Pennsylvania Department of Environmental Protection)

Státní odbor ochrany životního prostředí uvedl, že zařízení, přenosný jaderný měřič, se často používá na staveništích k „vyhodnocování vlastností stavebních materiálů a materiálů na podloží silnic“. Při nesprávné manipulaci nebo poškození by však lidé mohli být vystaveni radiační kontaminaci.

Jaderný hustoměr patřící společnosti KAKS and Company LLC byl bezpečně uložen ve vozidle nahlášeném jako odcizené ve městě Filadelfie, uvedla agentura v pátek v tiskové zprávě. Když bylo auto nalezeno, měřidlo chybělo.

Pokud jsou uzavřené zdroje radioaktivního materiálu v zařízení silně poškozeny nebo do nich vozidlo narazí, „existuje možnost poškození radioaktivního zdroje a rozšíření kontaminace“, uvádí agentura.

„Je velmi důležité, aby každý, kdo má informace o ztraceném jaderném měřidle, kontaktoval místní úřady nebo DEP,“ uvedl v prohlášení David Allard, ředitel Úřadu pro radiační ochranu. „Pokud se zařízením nikdo nemanipuluje nebo není poškozeno, nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnou bezpečnost.“

Ekologické úřady však uvedly, že se domnívají, že měřidlo „mohlo být poškozeno po krádeži vozidla“. Proto úředníci vyzývají každého, kdo se se zařízením setká, aby s ním nemanipuloval a kontaktoval úřady, které umožní vyškolené osobě jeho vyzvednutí.

Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency) nemusí vystavení nízké úrovni radiace způsobit bezprostřední zdravotní riziko, ale může způsobit malé zvýšení rizika rakoviny v průběhu života. Vystavení vysokým úrovním záření během krátké doby může způsobit nevolnost a zvracení.

Zdroj: nbcnews.com