Na jednom z košických internátov sa konali imatrikulácie prvákov s obscénnym programom. Deti vo veku 14 a 15 rokov mali splniť rôzne vulgárne úlohy so sexuálnym motívom, ktoré boli ponižujúce a urážlivé. 

O prípade informoval portál pluska.sk, ktorý kontaktovala matka jedenej zo žiačok. Predseda košického samosprávneho kraja dôvod na vyvodenie personálnych dôsledkov nevidí

Konkrétne ide o internát na Považskej ulici v Košiciach. Matka jednej zo žiačok, ktorá si priala zostať v anonymite, kontaktovala denník po tom, čo jej dcéra prišla domov s plačom a povedala jej, že jedna z vychovávateliek zaradila do programu aj hry a súťažné disciplíny, ktoré sú “ponižujúce a urážlivé”.

Keď sa ich dievča odmietlo zúčastniť, mala jej vychovávateľka povedať aby nemudrovala.

Na nevhodný program upozornila matka aj vedenie internátu. „Bolo mi povedané, že sa to už nestane. Ako som sa však neskôr dozvedela, pokračovali v tomto trende aj v nasledujúcich rokoch, o čom svedčí galéria fotografií na ich webstránke,“ dodala.

Program imatrikulácie na internáte pripravuje kultúrna komisia, ktorá je zložená zo zástupcov žiačok z jednotlivých výchovných skupín a sú korigované pedagogickými zamestnancami v spolupráci s psychologičkou. Ako uviedla riaditeľka internátu, pre program platia kritériá ako zásady BOZP, dobrovoľná účasť, zábavná forma, primeraný spoločenský styk.

Podľa vyjadrenia riaditeľky školského internátu Dany Roškovej, ktoré uverejnil portál  kosicednes.sk, nezaznamenali, ani neriešili žiadny podnet od rodičov v súvislosti s imatrikuláciou prvákov, teda doteraz nemali dôvod riešiť ani jej obsah.

Oficiálne sťažnosti na priebeh akcií nezaznamenal ani zriaďovateľ internátu, Košický samosprávny kraj (KSK). Predseda KSK Rastislav Trnka preto nevidí dôvod na vyvodzovanie personálnych dôsledkov. Otázne ale je, či by sa zachoval rovnako, ak by šlo o jeho dcéru.

Ako uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová, v prípade vykonali viaceré opatrenia, aby nedochádzalo k prípadným pochybnostiam o nevhodných aktivitách na internáte.

Sťažnosť na imatrikuláciu však dostala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). Pre portál kosicednes.sk to potvrdila riaditeľka Školského inšpekčného centra Košice Monika Murínová. ŠŠI však informácie o neukončených inšpekciách neuverejňuje.

Po medializácii prípadu prijal internát na pedagogickej rade isté opatrenia. „Zhodli sme sa na tom, že táto aktivita bude v budúcnosti realizovaná inou formou a zamestnanci boli upozornení, aby pri spoločných aktivitách žiačky rešpektovali primeraný spoločenský styk,“ uviedla Rošková.

Internát tiež zo svojej internetovej stránky odstránil fotky z imatrikulácie.

Zdroj: hs.sk