Rozhovor s MUDr. Emilem Bertou o dění ve společnosti. Jak je společnost polarizována? Jaké jsou zkušenosti z Norska? Jak pohlíží na další společenské krize? (Foto: Youtube / Inovace Republiky)

„Nejsem si jistý, že politici chtějí svět vrátit do před covidového stavu, že by chtěli naopak posílit míru svobody, individuální svobody, apod. To jsme nyní viděli na projednávání pandemického zákona, kdy takzvaní demokratičtí politici – a budu říkat do smrti takzvaní, přestože jsem je volil, tak toho nyní hluboce lituji. Současní politici ukázali, jak moc jim na demokracii záleží. Vytvořili instrument, který je tak snadno zneužitelný a dává v podstatě diktátorské pravomoci Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu vnitra bez toho, aby to mohl přezkoumat Parlament. Toto a další situace bude nyní rozdělovat společnost a lidi, kteří to vidí a vnímají a na lidi, kteří to nevidí, nechtějí vidět nebo jim to nepřipadá důležité. Pokud přijde nějaká další šikovná pandemie, nebo jiná krize, tak na to nejsme dobře připraveni, protože společnost již apriori netáhne za jeden provaz. Zaseta je zde veliká míra nedůvěry, která je dána tím, že věci, které se říkají, tak druhý den neplatí. A to co je označováno za konspiraci, tak se často druhý den ukáže jako čistá pravda. Máme tu velkou míru cenzury, jakou jsme po roku 1989 ještě nezažili, kdy odborníci nemohou promlouvat do médií. To je skutečně zvláštní situace, která bude prohlubovat rozdělení společnosti. Podhoubí je připraveno k tomu, že může eskalovat v nějaké další situaci…,“ říká v druhé části rozhovoru MUDr. Emil Berta, Ph.D.