Na tajném zasedání u kulatého stolu v Centru strategických a mezinárodních cvičení (CSIS) ve Washingtonu 10. dubna byla projednána vojenská intervence do Venezuely, píše The Gray Zone. (Foto: Slate)

Na schůzce bylo přítomno 40 bývalých zaměstnanců Ministerstva zahraničí USA, zástupci rozvědky a Pentagonu, vysocí zaměstnanci velvyslanectví Kolumbie a Brazílie a také důvěrné osoby Juana Guaida.

Ve zprávě se praví, že se tato schůzka konala zřejmě kvůli tomu, že všechny ostatní způsoby změny vlády ve Venezuele ztroskotaly. Sputnik si o tom promluvil s aktivistou Franciskem Dominguem z Venezuela Solidarity Campaign.

Je tato tajná schůzka příznakem toho, že USA vyčerpaly ostatní varianty a fakticky uvažují o variantě vojenské intervence?

Francisco Domingues: Myslím, že ano. Myslím, že mocné a vlivné struktury státních úřadů USA, včetně ozbrojených sil, Kongresu, Senátu a vlády, o tom skutečně vážně přemýšlí. Příčina je v tom, že zkusily absolutně všechno, včetně bezprecedentního útoku na venezuelský energetický systém, a zdá se, že nic jim nevyšlo. Včera (pozn. 14. dubna) USA prohlásily, že začaly znovu kupovat venezuelskou ropu, protože jim došly zásoby. Bojkot, blokáda, to vše funguje proti USA, kdežto Venezuela v tomto čase reorganizuje ekonomiku za účelem prodeje ropy na jiných trzích. Takže se zdá, že tuto otázku vážně posuzují v USA velmi vlivní lidé.

Max Blumenthal řekl, že někteří z těchto lidí hráli v minulosti klíčovou úlohu v destabilizaci Venezuely. Souhlasíte s tím?

Ano, není na tom nic divného, když se prostě podíváme na seznam. Je tam Kolumbie, Mezinárodní republikánský ústav, Agentura USA pro mezinárodní rozvoj, zjevně pravicoví Venezuelci, kteří tvrdí, že se nacházejí na venezuelské ambasádě. Proto na tom není nic divného. Překvapuje mě ale, že všechna tato analytická střediska, která v mnoha případech hájí demokracii, lidská práva, apod., takoví lidé, jako třeba Michael Shifter z Meziamerického dialogu, se účastní tohoto procesu. Je to velice příznačné. Zajímalo by mě, jestli na této schůzce měli projednat jejich názory na plusy a minusy eventuální vojenské intervence. Anebo se hodlají zúčastnit sestavení komise pro ztělesnění tohoto útoku? Diskredituje to jejich činnost.

Jakou výhodu plánují USA získat operací změny režimu ve Venezuele?

Domnívám se, že myslely, že na to mají výborné podmínky po odchodu Cháveze, aby změnily venezuelskou vládu, o což se pokoušely od roku 1999. Hned rozpoutaly ekonomickou válku, od té doby vyzkoušely všechno. Nic jim ale nevyšlo.

<...> Takže po nepodařeném pokusu dopravit humanitární pomoc přes hranici pomocí vojáků, a po kybernetickém útoku na venezuelský energetický systém, myslím, že USA dospěly k závěru, že bez něčeho dramatického nedosáhnou cíle, a sice bez svržení venezuelské vlády. A z tohoto hlediska je čas na straně Nicoláse Madura.

Zdroj: snews.com