Průkopnická preprintová studie skupiny klinického výzkumu Oxfordské univerzity, publikovaná 10. srpen 2021 v časopise Lancet obsahuje alarmující zjištění, která jsou pro zavedení vakcíny proti Covid-19 zničující. (Foto: Shutterstock)

Studie zjistila, že očkovaní jedinci mají v nosních dírkách až 251krát vyšší množství virů SARS-CoV-2 než neočkovaní.

Ačkoli očkování zmírňuje příznaky infekce, umožňuje očkovaným jedincům přenášet neobvykle vysokou virovou zátěž, aniž by předtím onemocněli, což z nich může učinit superpřenašeče bez příznaků.

V celosvětovém měřítku může být tento jev zdrojem postvakcinačních vln v silně proočkovaných populacích.

Autoři studie, Chau a kolektiv, prokázali rozsáhlé selhání vakcíny proti kovidům a jejich přenos za přísně kontrolovaných podmínek během uzavření nemocnice v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu.

Vědci zkoumali zdravotnické pracovníky, kteří nemohli opustit nemocnici po dobu dvou týdnů.

Údaje ukázaly, že plně očkovaní pracovníci – přibližně dva měsíce po očkování vakcínou Oxford/AstraZeneca (AZD1222) proti nemoci Covid-19 – získali, přenášeli a zřejmě přenesli delta variantu na své očkované kolegy.

Téměř jistě také přenesli infekci varianty delta na vnímavé neočkované osoby, včetně svých pacientů. Sekvenování kmenů potvrdilo, že si navzájem předávaly SARS-CoV-2.

Toto zjištění je v souladu s pozorováním Farinholta a jeho kolegů v USA a v souladu s vyjádřením ředitele Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, který přiznal, že vakcíny Covid-19 nedokázaly zastavit přenos SARS-CoV-2.

Zdroj: thee.uk