Sice se Evropské unii nepodařilo rychle a důsledně očkovat své vlastní občany, ale Evropská komise, pod vedením Merkelovou dosazené von der Leyenové začíná diktovat povinnosti pro občany EU. (Foto: Flickr)

Brusel nyní plánuje „zelený pas“ založený na izraelském modelu, aby bylo cestování v rámci EU „ jednodušší “. Myšlenka je stejně nezralá, jako nebezpečná.

Dokonce i srovnávací úroveň s Izraelem je  drzá a naprosto hrubá: Očkování celé populace zde není jen plánováno, ale je pouze otázkou času, kdy bude celá populace očkována.

Důkazy pro očkované osoby jsou tam plánovány jako pouhý přechodný jev, který se zavedením stádové imunity, kdy zůstane maximálně několik procent neočkovaných, již nebude mít žádný význam.

I kdyby byla očkovací připravenost populace EU odpovídajícím způsobem vysoká, nebylo by pro ni vůbec dostatek vakcín. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) rovněž přímo odmítá plánované očkovací pasy EU, mimo jiné proto, že vůbec není jasné, jak dlouho potrvá imunizace aktuálně dostupnými vakcínami.

Na druhé straně v EU je třeba se obávat, že osvědčení o očkování bude nejen tvrdohlavě prosazeno, ale že to bude začátkem budoucího digitálního celkového dohledu a nástrojem k uvedení vnitrostátních zdravotních systémů do souladu.

Von der Leyenová podle N-TV uvedla , že „občanský průkaz by měl prokázat, že osoba byla očkována nebo že obsahuje výsledky koronavirových testů těch, kteří dosud nebyli očkováni.“

Všechny země by se musely zúčastnit. Každý členský stát v současné době vytváří vlastní digitální osvědčení o očkování; komise poté zajistí, aby byly od nynějška kompatibilní prostřednictvím centrální platformy pod „Zohlednění požadavků na ochranu a bezpečnost údajů “, tak von der Leyenová chce v březnu předložit návrh zákona do parlamentu EU.

Na rozdíl od zbytečného nákupu vakcín je tu všechno, co se má zlomit přes koleno.

Kromě skutečnosti, že se jedná o individuální srovnání nejhorších obav, které kritici vyjádřili již brzy, ohledně zavedení de facto očkovacího apartheidu, který od nynějška rovněž zahrnuje vnitroevropskou svobodu pohybu – a tedy zdravotně politické dobré chování – vás činí závislými: Mnoho podrobností dosud nebylo objasněno vůbec.

Jakou úlevu by mělo osvědčení o očkování přinést při cestování nebo návštěvě restaurací nebo akcí? Zde chce EU ponechat konkrétní svobody na jednotlivých státech EU.

„Zelený pas“ není v konečném důsledku nic jiného než další cestovní doklad, který je od nynějška vyžadován a bez něhož je možné odejít na dovolenou a tedy vstup do předschengenské Evropy.

Konkrétně to znamená: Prázdniny pouze těm, kteří jsou privilegovaní. Není jasné, jak bude zacházeno s pohybem zboží a zboží uvnitř EU. A co dojíždějící v přeshraničním provozu, kteří – z jakéhokoli důvodu – nejsou očkováni?

Bude pak vstup blokován, dojde k přetížení hraničních přechodů nákladními vozidly a obnoveným omezením dodávek? Především zde však vyvstává stejná otázka, kterou v současné době vyvolávají také plánované rychlé testy jako „vstupní“ požadavky.

Bez smartphonu se nedostanete už nikam!

Jak by měl být digitální očkovací průkaz přenášen a prezentován způsobem, který je odolný proti padělání? Pokud je to podle plánů možné pouze prostřednictvím smartphonu – znamená to, že už nikdo nesmí cestovat bez smartphonu? A pokud tomu tak je, tak to je vážně!

Zdroj: journalistenwatch.com, pz.cz