Detektory gravitačních vln LIGO a Virgo zaregistrovaly nový signál, který ukazuje na vzdálené splynutí černé díry s neznámým objektem. Vědci o tom informovali v článku publikovaném v Astrophysical Journal Letters.(Foto: NRAO/AUI/NSF; S. Dagnello

Až dosud tyto nástroje zjišťovaly splynutí dvou černých děr nebo neutronových hvězd. Jedná se o nejhustší a nejmasivnější objekty ve vesmíru: když se přibližují a střetávají se, vytvářejí „zvlnění“ v časoprostoru, které je rozptýleno po stranách gravitačními vlnami.

Tentokrát ale kvůli velikosti bude obtížnější určit povahu splynutého páru GW190814. Jeden z objektů má totiž hmotnost asi 23 Slunce a ve skutečnosti je to černá díra. Ale druhý je téměř desetkrát lehčí. S hmotností 2,6 Slunce je příliš malý na černou díru a příliš velký na neutronovou hvězdu.