Bruntův ledový šelf v Antarktidě se brzy rozpadne, čímž vznikne ledovec s plochou, která bude dvakrát větší než New York. Vědci se domnívají, že to může způsobit destabilizaci celého šelfu, což zase ohrozí vědeckou polární stanici Halley, informuje Science Alert. (Foto: Wikimedia)

Vědci  poznamenali, že velká prasklina, která byla 35 let stabilní, se v poslední době zvětšuje rychlostí čtyři kilometry ročně. V budoucnu se podle předpovědi odborníků spojí s jinou prasklinou, která má název Halloween Crack a vznikla v říjnu 2016.

Nestabilitu celého šelfu také způsobují nerovnosti původních hornin, které překáží proudům ledu a vytváří v něm další praskliny a napětí.

Podle hodnocení vědců plocha ledovce činí 1700 kilometrů čtverečních, kvůli čemuž je největším ze všech, které vznikaly v  Antarktidě. Specialisté si myslí, že budoucnost šelfu je závislá na tom, kde se spojí praskliny. Pokud k tomu dojde jižněji, než je místo nestability, celý Bruntův šelf nebude poškozen a stanici Halley nebude zapotřebí přemisťovat.

Stanice Halley VI byla oficiálně otevřena v Antarktidě 5. února 2013. Polární stanice je složena z osmi modulů a je postavena na sloupech na saních, což dovoluje budovu transportovat. Předchozích pět stanic Halley bylo buď zasypáno sněhem a ledem, nebo zbouráno.