Bájný stát Atlantida je nejspíše přece jen nalezen. Přinejmenším to tvrdí společnost Merlin Burrows, která se zabývá hledáním starobylostí pomocí pokročilých technologií.

Odborníci tvrdí, že starobylé ruiny na jihu Španělska, které byly prozkoumány díky satelitním snímkům, jsou ve skutečnosti stěny přístavu neznámého starověkého města.

Mnoho těchto objektů bylo archeologům známo již dříve a předpokládalo se, že je vybudovali staří Řekové a Římané. Na těchto místech byly nalezeny stopy po starověkých řeckých a římských civilizacích či po Féničanech.

Nyní však vědci ze společnosti Merlin Burrows našli důkaz, že ty nejstarší stavby na tomto místě byly vybudovány mnohem starší civilizací, a to asi před 10 tisíci lety.

Atlantidu zmiňoval ve svých spisech řecký filosof Platón. Popisoval v nich ostrovní civilizaci, která vládla obrovské námořní říši. 

Město Atlantida se nacházelo v centru této říše a podle Platóna bylo umístěno na kopci obklopeném opevněním. Přes opevnění vedly mosty a byly zde vybudovány také cesty pro lodě. Uvádělo se, že Atlantida zanikla v důsledku přírodní katastrofy, a to buď kvůli tsunami nebo sopečné erupci.

Vědci však dosud neměli žádný důkaz o existenci Atlantidy. Mnozí věří, že Platón tento příběh vymyslel jako způsob, jak alegoricky prezentovat své filosofické teorie.

Odborníci z Merlin Burrows zkoumali zaplavené ruiny severně od města Cádiz v Andalusii. Nachází se zde národní park Doñana, který byl kdysi obřím mořem s ostrovy. Podle vědců se zde dochovaly stopy po nejméně 15 sídlech starověké civilizace, která byla umístěna podél pobřeží.

Většina těchto sídel je považována za římská nebo řecká. Nicméně moderní metody výzkumu, které zahrnují i satelitní data a letecké fotografie, stejně jako pozemní výzkum, naznačují, že byla tato civilizace starší.

Námořní historik Tim Ackers, vedoucí výzkumu Merlin Burrows, tvrdí, že lidé, kteří žili v těchto sídlech, znali tajemství cementu či metalurgie mnohem dříve než Řekové a Římané. Stopy po těchto technologiích byly objeveny na ruinách a byly testovány v italské laboratoři. V této laboratoři, která sídlí ve městě Modena, se obvykle zkoumají archeologické nálezy z období starověkého Říma.

Ruiny, které se nachází nedaleko města Medina-Sidonia naznačují, že centrální sídlo oblasti bylo od moře obklopeno obrannou stavbou o tloušťce 75 metrů. Letecké snímky zobrazují písečné duny na místě, kde byla masivní stěna zničena obrovským přílivem vody. Ta město zničila.

Odborníci dospěli k závěru, že na místě došlo k několika tsunami. První z nich mělo území zachvátit kolem roku 1500 př. n. l., druhé pak kolem roku 200 n. l. Tato přírodní katastrofa tak ostrov spolu se sídly zaplavila.

Podle Ackerse je Atlantida považována za výmysl, protože se během staletí k verzi Platóna přidalo mnoho fantastických detailů, kterým lze jen stěží uvěřit. 

Ve skutečnosti však není nic zvláštního na tom, že v Evropě existoval starobylý a dobře rozvinutý městský stát, který byl zničen v důsledku přírodní katastrofy.

Zdroj:  dailymail.co.uk