Chystaná zpráva oteplovačů OSN teď tvrdí, že antropogenické oteplování je vyrovnáváno antropogenickým ochlazováním. To už si děláte legraci! Každý se diví, proč ti vědci z Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN – IPCC ztrácí věrohodnost? Rudolf Kipp ve zdejším čtenářském komentáři poukazuje na zajímavé tvrzení, které je v uniklém konceptu zprávy IPCC – AR 5 – ve Shrnutí pro tvůrce politiky (SPM) na straně 10. Tam se uvádí:

„Příspěvek k oteplení od skleníkových plynů mezi lety 1951-2010 je v rozsahu mezi 0,6 až 1,4°C. To je nejspíš daleko větší, než celkové pozorované oteplení přibližně 0,6°C ve stejném období.“ (10.3.2)

To, co tu říkají, je že oteplení kvůli CO2 mohlo být až 1,4°C, ale nějaký vnější faktor planetu možná ochladil a vyrovnal většinu tohoto oteplení. Podle IPCC je to ve skutečnosti o 0 až 0,8°C chladnější, než by to mělo být. Kapitola 10 (str. 15) uvádí jako pravděpodobný ochlazující faktor aerosoly:

„Během období 1951-2010 bylo oteplení připsatelné skleníkovým plynům o 0,6-1,4 K významně větší, než pozorované oteplení o asi 0,6 K a bylo kompenzováno ochlazením vyvolaným aerosoly mezi 0 až -0,8 K (Obr. 10.4b) (Jones et al., 2012).“

To znamená, že člověkem způsobené globální oteplení je ve skutečnosti větší než vykazuje vzestup teplot. Je tomu tak, protože člověkem způsobené ochlazení z aerosolů nahradilo část tohoto oteplení. Má podezření Kipp:

„Když se v posledních letech neoteplilo, tak se to nejspíš svede na zvýšený podíl antropogenického ochlazení.“

IPCC si zjevně dělá zadní dvířka k úniku, kdyby teploty nadále stagnovaly či klesaly. Ať se děje cokoliv, IPCC to svede na člověkem způsobenou klimatickou změnu.

Kipp píše:

„Není divu, že věrohodnost klimatických vědců u veřejnosti už spadla na úroveň, která je obvykle spojována s prodejci ojetých aut či s politiky?“

Svým posledním měňavkovitým tvrzením IPCC tudíž přiznává, že jejich modely zatěžuje ohromná nejistota. Tohle je těžko takový druh vědy, na které by měla spočívat politika.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com

]]>